Gå til hovedindhold
PFAS
Klima og miljø

PFOS ved lufthavnen

PFOS er et stof, der har været godkendt til anvendelse i skum til brandslukning. Lufthavnen har oplyst, at lufthavnen stoppede brugen af PFOS i brandskum i slutningen i 2008. PFOS er et svært nedbrydeligt flourstof, som ophobes i miljøet. Det har vist sig, at en tidligere kendt forurening med PFOS fra en brandøvelsesplads i Københavns Lufthavn (vest) også afgiver PFOS til drænvandet, der afvandes i Hovedgrøften, som løber igennem Dragør Kommune. Kravene til drikkevandskvalitet overholdes ifølge HOFOR. Der skal nu gennemføres yderligere undersøgelser i og langs Hovedgrøften.

14. jan. 2022

Indhold

  Uønsket stof

  PFOS er et blandt flere forskellige polyflourerede stoffer til industriel anvendelse. Stoffet er svært nedbrydeligt og kan ophobes i miljøet. Det er derfor et uønsket stof.

  Der er to brandøvelsespladser i Københavns Lufthavn i Kastrup, som har givet anledning til forurening med PFOS. Begge forureninger er kendte af miljømyndighederne. Der har igennem flere år været afværgeanlæg, som pumper det forurenede vand op og renser det før udledning.

  Den ene forurening stammer fra en aktiv brandøvelsesplads i lufthavnen (øst). Den anden forurening stammer fra et græsareal ved brandstationen i lufthavnen (vest), hvor lufthavnen igennem en lang årrække har haft testet brandslukningsudstyr. 

  Lufthavnen har oplyst, at lufthavnen helt stoppede brugen af PFOS i brandskum i slutningen i 2008 og inden da stoppede med at teste brandudstyr ved brandstation vest i slutningen af 1990'erne.

  Forurening øst

  HOFOR har oplyst, at de overvåger grundvandet og drikkevandet, som leveres til forbrugerne fra de to lokale vandværker. Kravene til drikkevandskvalitet overholdes.

  Da Miljøstyrelsen i juni 2021 senest sænkede grænseværdien for fluorstoffer i drikkevandet, lukkede HOFOR fire vandboringer i Dragør Kommune.

  Forurening vest

  Forurening fra græsarealet ved brandstation vest har spredt sig via dræn til afvandingskanalen ’Hovedgrøften’, der afvander dele af lufthavnens arealer, herunder regnvand fra græsarealet ved brandstationen i lufthavnen (vest). Det undersøges nu om, der kan være PFOS i bundmaterialet og grøden (planter) i hovedgrøften.

  Hovedgrøften grødeskæres tre gange årligt, og der foretages oprensning af bundmateriale fra vandløbet ca. hver 15 år. Materialet lægges på brinkerne, hvor det formulder.

  Der er ikke kendskab til arealer, hvor forurenet vandløbsvand jævnligt har oversvømmet græsarealer, hvor der går kvæg mv., og dermed kan have bidraget til en ophobning i fødekæden. Der er heller ikke kendskab til, at der skulle være udlagt grøde eller bundmateriale fra Hovedgrøften på markerne, eller at dyr har været i kontakt med vand fra Hovedgrøften.

  Tårnby Kommune, som varetager miljøsagsbehandlingen for Dragør Kommune, arbejder på et prøvetagningsprogram for at undersøge, om der bl.a. er PFOS i bundmaterialet, grøden og på brinkerne til Hovedgrøften.

  Næste skridt

  Københavns Lufthavn ønsker hurtigst muligt at etablere et renseanlæg til behandling af drænvandet.

  Dragør Kommunalbestyrelse forventes at behandle sagen den 3. februar 2022. Ligesom kommunalbestyrelsen skal tage stilling til spørgsmålet om den fremtidige vandforsyning i Dragør.

  National kortlægning

  I forbindelse med kortlægningen af mulige lokaliteter med PFOS-forurening har Tårnby Kommune / Region Hovedstaden indrapporteret til Fødevarestyrelsen, at der kan være arealer i Dragør, som er påvirket med PFOS.

  Arbejdet med kortlægning er igangsat som opfølgning på en opfordring fra Region Hovedstaden fra 29. juni 2021 om at bistå i den igangværende nationale afklaring / kortlægning af, hvor der er potentielle forureninger med PFOS i forbindelse med brandøvelsespladser.

  Dette arbejde sker i samarbejde med Københavns Lufthavn, Dragør og Tårnby Kommune, Region Hovedstaden og Miljøstyrelsen.