Gå til hovedindhold
Kystbeskyttelse

Sund & Bælt: Spørgsmål og svar

Op mod 300 borgere deltog i informationsmøde, hvor statens selskab Sund & Bælt A/S præsenterede en ideskitse til løsning for kystbeskyttelse ved Dragør Nordstrand. Sund & Bælt har samlet op på spørgsmål og svar, som kom frem under mødet og i den efterfølgende debat i medierne.

05. sep. 2022

Indhold

  Der er stort behov for en styrket kystbeskyttelse hele vejen rundt om Dragør. Det er hverken let eller billigt, og der skal findes svære balancer mellem den gode kystbeskyttelse, udsigt og adgang til havet og hensynet til økonomien.

  Velbesøgt informationsmøde

  Den 22. august 2022 havde Dragør Kommune inviteret grundejere og borgere til informationsmøde med Sund & Bælt A/S. Mødet var velbesøgt og op mod 300 borgere deltog og lyttede med interesse til Sund & Bælts anlægsdirektør Lars Fuhr og projektdirektør Claus Dynesen. De præsenterede deres første skitse til en løsning for Dragør Nordstrand.

  Sund & Bælt vil gerne i dialog med Dragør Kommune og borgerne om en tilpasning af et projekt til Dragør Nordstrands ønsker og med øje for sammenhængen til kommunens samlede kystbeskyttelsesprojekt.

  Borgmester Kenneth Gøtterup siger: ”Jeg er glad for at så mange mødte op til informationsmødet. Vi er i gang med at tegne nogle linjer for et sikkert Dragør for fremtiden. Det er ikke nemt, og vi er nødt til at være åbne og kigge på mulighederne sammen – og borgerne imellem. Det er det eneste ansvarlige at gøre.”

  Kenneth Gøtterup forklarer: ”Sund & Bælt har præsenteret en skitse til en løsning for Nordstranden. Da det er en skitse, ved vi endnu ikke, hvad det vil betyde for borgere, natur, kystbeskyttelse og økonomi, hvis vi siger ja tilbuddet, og hvad det vil betyde, hvis vi siger nej. Det er derfor nødvendigt at undersøge og gå i dialog om ideprojektet.”

  Sammenhængen med kommunens øvrige kystbeskyttelsesprojekt kan for eksempel være en løsning uden om havnen til et sted på Sydstranden. Der kan også være en forhøjelse af havnemolen og et videre dige op gennem byen, så der skabes en samlet løsning for den nordlige del af kommunen. Eller måske en kobling et andet sted. Det er noget, som vil være hensigtsmæssigt at undersøge nærmere.

  Sund & Bælt tilbyder for det første at medfinansiere løsningen på Dragør Nordstrand, for det andet at udføre anlægget og for det tredje at deltage i digelag med henblik på fremtidig vedligeholdelse.

  Sund & Bælt vil desuden gerne bistå i Dragør Kommunes myndighedsproces med det samlede projekt, da de har stor erfaring fra lignende store og komplekse anlægsprojekter.

  Spørgsmål og svar

  Det er naturligt at stille både opklarende og kritiske spørgsmål om muligheder og begrænsninger, fordele og ulemper for borgerne, området og kommunen. Sund & Bælt har samlet nogle spørgsmål og svar, som kan give et billede af, hvad som er op og ned her og nu. For eksempel:

  ”Er det ikke meget voldsomt med et dige på 4,7 meter?

  Det er, hvad vi har beregnet vil give den sikkerhed, vi ønsker over for en stormflod - men man skal huske, at det kommer til at stå ude i vandet og derfor vil det optisk ikke virke så højt som et højt dige tæt på.”

  Det er ligesom et højhus kan se ’lille’ ud, når man ser det langt fra. Af Sund & Bælts præsentation af skitseforslaget fremgik det, at diget kunne etableres cirka 250 meter fra kysten – altså langt ude i vandet.