Gå til hovedindhold
Nyheder
Kystbeskyttelse
Politik

250 deltog i kystdagen

Der var stor interesse for at deltage i kystdagen i Hollænderhallen i den forgangne weekend. I løbet af de tre samlinger, som kystdagen var delt op i, deltog op mod 250 nysgerrige borgere.

01. mar. 2023

Indhold

  Stor nysgerrighed

  Der var stor nysgerrighed at spore blandt de 250 deltagende lørdag den 25. februar 2023, da kystdagen løb af stablen. Nysgerrigheden gik både på det samlede kystbeskyttelsesprojekt og på de enkelte delstrækninger langs Dragørs 13 kilometers skønne kyst.

  Borgmester Kenneth Gøtterup siger: ”Det er min klare opfattelse, at borgerne har forståelse for nødvendigheden af projektet. Status quo er ikke en mulighed. Og borgerne kan også se, at kystbeskyttelse er meget komplekst. Der er ikke noget, som er ’bare’.”

  Helle Barth, udvalgsformand for Klima-, By- og Erhvervsudvalget er enig og forklarer: ”Der er rigtig mange hensyn, som skal afvejes, når kyst, havn og værdier skal beskyttes mod det stigende havvand.”

  Dele af en helhed

  Kystdagen var delt op i tre dele: 1) Nordstranden, 2) Dragør Havn og Sydstranden og 3) Søvang og Sydvestpynten. Sund & Bælt A/S var til stede under del 1 og 2, og her var der stor interesse for at stille spørgsmål og høre svar fra netop Sund & Bælt.

  Selvom kystdagen var delt op i tre sessioner kan hver delstrækning ikke ses isoleret, vurderer både borgmester og udvalgsformand: ”Ved at dele dagen op kunne vi målrette informationen til de mere direkte berørte grundejere, men delstrækningerne må nødvendigvis ses som dele af en samlet kystbeskyttelse af vores kommune.”

  Information og borgerdialog

  Kommunalbestyrelsen vægter information og dialog med og mellem borgene meget højt i kystbeskyttelsesprojektet. Det var kystdagen netop et udtryk for.

  Kenneth Gøtterup siger: ”Jeg vil gerne takke de mange, som valgte at bruge et par timer i lørdags på vores kystbeskyttelsesprojekt. Det er vigtigt, at der er plads til både de positive og de kritiske røster. Og til at vi tager dialogen.”

  Blandt nogle af tilhørerne kunne også spores en vis portion utålmodighed med ønsket om svar på spørgsmål om placering af diger, Natura 2000, økonomien og bidragsfordelingen. Ligesom borgerne også gav et generelt udtryk for gerne at ville være en del af dialogen om den videre konkretisering af kystprojektet.

  ”Jeg kan godt forstå utålmodigheden og ønsket om, at vi kan give klare svar her og nu. Som grundejer vil jeg også gerne vide, hvad det betyder for min pengepung, min udsigt og min adgang til vandet,” anerkender Kenneth Gøtterup og slutter:

  ”Vi afventer blandt andet resultaterne af statens arbejdsgruppe, førend projektering, udbud og myndighedsbehandling kan begynde. Vi vil dog fortsat gøre os umage med løbende at informere og skabe rammer, hvor dialogen kan fortsætte.”

  Send input til politikerne

  Borgerne kan stadig nå at sende input kommunalpolitikerne om de supplerende undersøgelser, som er udarbejdet i kølvandet på Udviklingsplan 2021 – Morgendagens Dragør Klimarobust Kystkommune.

  Fristen er fredag den 3. marts 2023.

  Se mere om hvordan på dragoer.dk

  Vi offentliggør de indkomne input på hjemmesiden, så alle kan følge med. Vær derfor opmærksom på, at dit input vil blive offentliggjort med alle de oplysninger, du sender med.

  Kommunalbestyrelsen forventes at behandle sagen i maj 2023.