Gå til hovedindhold

Kystbeskyttelse: Kom til Kystdag i Dragør

Alle interesserede er inviteret til et åbent borgermøde om kystbeskyttelsen lørdag den 25. februar 2023 i Hollænderhallen i Store Magleby. Se programmet og hvordan du tilmelder dig. Frist for tilmelding er den 19. februar 2023.

Indhold

  Vær med på Kystdagen, hvor vi:

  • Informerer om status for arbejdet med kystbeskyttelsen, herunder status for arbejdet med alternative løsningsforslag og det arbejde, der pågår i regi af henholdsvis Sund & Bælt A/S og i den statslige arbejdsgruppe i regi af Transportministeriet og Miljøministeriet, der arbejder med en række forundersøgelser.
  • Giver dig mulighed for at stille spørgsmål til og få svar på det, du har behov for at høre mere om.
  • Drøfter forslagene til de alternative løsninger og anbefalinger og giver dig mulighed for at komme med bemærkninger og input til Kommunalbestyrelsen, inden der træffes endelig politisk beslutning om, hvilke løsningsforslag, der skal arbejdes videre med.
  • Derudover vil der være information om arbejdet med bidragsfordelingsmodellen og økonomien i kystbeskyttelsesprojektet.

  Program for Kystdagen

  Kystdagen foregår lørdag den 25. februar 2023 i Hollænderhallen, Halvejen 3 i Dragør og er delt op i tre forskellige møder, som dækker de forskellige delstrækninger. 

  Programmet for de tre møder er i store træk ens, bortset fra gennemgang og drøftelse af delstrækninger og supplerende undersøgelser, der vil være tilpasset de forskellige delstrækninger. Af hensyn til planlægningen, vil vi bede dig om at tilmelde dig det møde, du gerne vil deltage i. Det er også muligt at tilmelde sig alle møderne:

  • Møde 1: Kl. 9.30-11.15 om Nordstranden (Delstrækning 1)
  • Møde 2: Kl. 12-13.45 om Dragør Havn og Sydstranden (Delstrækning 2+3)
  • Møde 3: Kl. 14.30-16.15 om Søvang og Sydvestpynten (Delstrækning 4+5+6)

  På alle tre møder vil der være en introduktion v. borgmester Kenneth Gøtterup og en orientering og status for arbejdet med kystbeskyttelsen v. projektleder Lise Holm og planchef Hanna Rehling, Dragør Kommune.

  På møde 1 og 2 vil der også være en orientering fra Sund & Bælt. Der vil derudover være mulighed for at stille spørgsmål, komme med input til kommunalbestyrelsen og deltage i dialogen om det videre forløb for den eller de delstrækninger, der er i fokus.

  På Kystdagen vil du kunne møde andre grundejere og borgere fra Dragør, men også politikere, forvaltning og rådgivere fra COWI, som kan bidrage med svar på spørgsmål, og rådgivere fra Grandville som vil være med til at facilitere møderne. 

  Repræsentanter fra Sund & Bælt vil være til stede på møde 1 og 2, hvor de vil præsentere visualiseringer af alternative løsningsforslag for kysten ved Nordstranden og Dragør Havn.

  Tilmelding sker digitalt

  Frist for tilmelding er søndag den 19. februar 2023. Du tilmelder dig digitalt via mødelinkene. 

  Møde 1: Kl. 9.30-11.15 om Nordstranden (Delstrækning 1)

  Møde 2: Kl. 12-13.45 om Dragør Havn og Sydstranden (Delstrækning 2+3) 

  Møde 3: Kl. 14.30-16.15 om Søvang og Sydvestpynten (Delstrækning 4+5+6) 

  Bemærk: Ønsker du at deltage i alle tre møder, beder vi dig tilmelde dig de enkelte møder hver især.

  Invitation i sin helhed

  Du kan læse kommunalbestyrelsens invitation i sin helhed – se under dokumenter nedenfor.

  Bemærk

  Vi forventer, at der vil blive taget foto fra møderne til brug for formidling på vores hjemmeside og i pressen. Du er velkommen til at henvende dig til fotografen, hvis ikke du ønsker at komme med på foto, som måske kommer i avisen.