Gå til hovedindhold
Nyheder
Kystbeskyttelse

Kystbeskyttelse: Tilsagn om 37,4 mio. kr.

Klimaforandringer sætter sine spor med en fremtid med større risiko for stormfloder. Dragør Kommune ligger i et risikoområde, udpeget af staten, og en projektansøgning udløser nu et tilsagn om millionstøtte til et fremskudt dige og et landskabsdige.

24. jan. 2023
Diger i Dragør - illustration af forlandsløsning ved Søvang

Indhold

  I september 2022 sendte Dragør Kommune en ansøgning til Kystdirektoratet om støtte til et kystbeskyttelsesprojekt. Nu er der kommet svar på ansøgningen, og kommunen har fået tilsagn om 37,4 millioner kroner fra ’puljen til diger og anden kystbeskyttelse’.

  Støtten gælder for en del af kommunens 13 kilometer lange kyststrækning, nemlig den sydvestlige del af kommunen ud for Søvang, Sydvestpynten og Kongelunden.

  Borgmester Kenneth Gøtterup siger: ”Der er et stort behov for en styrket kystbeskyttelse hele vejen rundt om Dragør. Det er hverken let eller billigt. Derfor er jeg også virkelig glad på borgernes vegne, at vi er tiltænkt støtte på over 37 millioner kroner.”

  Konkret er der tale om at etablere et tilbagetrukket landskabsdige i den sydvestlige del af kommunen og et fremskudt dige foran Søvang, der beskytter de bagvedliggende boligområder. Det forventes, at ca. 850 ejendomme vil få direkte nytte. Dertil kommer ejendomme længere mod nord, som kan undgå en oversvømmelse ”bagfra” eller ”fra siden”.

  Helhedsorienteret løsning

  Kystdirektoratet har lagt vægt på, at der med projektet opnås meget høj risikoreduktion, og at der er tale om en helhedsorienteret løsning.

  Borgmesteren siger: ”Vi har en visionær udviklingsplan for kommunens kystbeskyttelse, og det er jeg stolt over, at andre også kan se. Planen er et resultat af en massiv inddragelse af borgerne og mange andre gode og kyndige kræfter.”

  Han uddyber: ”Der skal findes svære balancer mellem den gode kystbeskyttelse, udsigt og adgang til havet og hensynet til økonomien. Og så er der også hensynet til Natura 2000-beskyttelse af vores fantastiske natur, flora og fauna langs dele af kysten.”

  Grundideen i udviklingsplanen er at bruge naturbaserede løsninger, som løbende vil kunne tilpasses det gradvist stigende havvand.

  ”Med tilsagnet om økonomisk støtte er vi kommet et stort skridt videre i arbejdet med at realisere første del af det fælles kystbeskyttelsesprojekt i den mest sårbare del af kommunen,” vurderer borgmesteren.

  Fakta

  Kystdirektoratet modtog i 2022 i alt 17 ansøgninger til ’puljen for diger og anden kystbeskyttelse’ med samlede anlægsomkostninger, som er ansøgningsberettiget, på i alt 857 millioner kroner (ekskl. moms). På finansloven var afsat i alt 150 mio. kr. i 2022. I alt 10 ansøgninger fik tilsagn om økonomisk støtte.

  Dragør Kommunes ansøgning udgjorde 93,5 millioner kroner efter, at beløb, der ikke var støtteberettiget, var fratrukket. Heraf har Kystdirektoratet givet tilsagn om støtte på 37,4 millioner kroner, dog maksimalt 40 procent af anlægsomkostningerne.