Gå til hovedindhold
Pressemeddelelse
Kystbeskyttelse

Kystbeskyttelse: Valg af rådgiverhold

Et vigtigt skridt er taget. Dragør Kommune har tegnet kontrakt med totalrådgiver til at konkretisere det lokale kystbeskyttelsesprojekt "Klimarobust Kystkommune". Det betyder, at samarbejdet med COWI og Arkitema fortsætter, godt suppleret med innovationsbureauet IS IT A BIRD.

27. nov. 2023
Diger i Dragør: Kongelunden - 2050 (kreditering: Arkitema & Cowi)

Illustration i år 2050 af tilbagetrukket dige ved Kongelunden i Dragør Kommune (Illustration: Arkitema)

Indhold

  Efter en runde med prækvalifikation af totalrådgivere har Dragør Kommune fået fire gode bud på rådgiverhold, der kan hjælpe med at virkeliggøre kommunens lokale kystbeskyttelsesprojekt – i første omgang gælder det kyststrækningen ud for Søvang, Sydvestpynten og Kongelunden. Det endelige valg er faldet på et rådgiverhold, som består af rådgivningsvirksomheden COWI, arkitektfirmaet Arkitema og innovationsbureauet IS IT A BIRD.

  ”Det har været en spændende proces. Kommunen har modtaget flere gode tilbud. Det vil vi gerne takke for,” siger Jesper Horn Larsen, chef for Center for Plan, Teknik og Erhverv, som på vegne af Dragør Kommune har skrevet kontrakten under. 

  Han fortsætter: ”Vi ser nu frem til at fortsætte samarbejdet med det stærke rådgiverhold om at få det konkrete projekt op at stå – selvfølgelig i dialog med grundejerne på den mest udsatte del af kommunen. Vi kan trække på rådgivernes ekspertise helt frem til og med de fysiske anlægsarbejder af et landskabsdige i den sydvestlige del af kommunen og et fremskudt dige foran Søvang, der beskytter de bagvedliggende boligområder.”

  Fra plan til kystbeskyttelse

  Dragør Kommune har en visionær og helhedsorienteret udviklingsplan for kommunens kystbeskyttelse, der sigter mod at mindske risikoen for oversvømmelse ved stormflod og det stigende havvand i væsentlig grad. Både på den korte bane og på længere sigt.

  Udviklingsplanen er udviklet af Arkitema og COWI i 2021, som i samarbejde med det strategiske innovationsbureau IS IT A BIRD kommer til at føre planerne ud i livet.
   
  "Kystbeskyttelse er en kompleks disciplin, hvor rigtig mange hensyn og interesser skal balanceres,” siger Thomas Gierlevsen, projektleder i COWI og forklarer: 

  ”Derfor har vi sat vores bedste hold her. Sammen med vores rådgiverteam kommer vi i tæt dialog med grundejerne og Dragørs borgere i øvrigt, så vi rammer den bedst mulige balance mellem den robuste kystbeskyttelse, udsigt og adgang til havet og hensyn til natur, landskab og økonomi." 

  Miljø- og naturmæssige bindinger

  Store dele af kyststrækningen ligger i zoner, som er omfattet af kultur- og naturbeskyttelse, herunder EU's Natura 2000-regler. I løbet af det kommende år skal rådgiverholdet blandt andet undersøge vejen frem for projektet i forhold til, hvordan man kan arbejde med kystsikring i fredningszoner. 

  Fra Arkitema siger Sanne Lovén Damgaard, associate og senior kreativ leder: “Jeg er stolt af, at vi nu kan se frem til at fortsætte denne komplekse opgave, som kan blive et innovativt foregangsprojekt for, hvordan vi fremadrettet kan lykkes i arbejdet med at beskytte de danske kyster.” Hun uddyber: 

  ”I fællesskab med Dragør Kommune har vi skabt en anderledes tilgang til kystbeskyttelse, hvor vi beskytter grundejerne og sikrer de eksisterende natur- og landskabskvaliteter.” 

  Visionen er at integrere naturen i kystbeskyttelsen og koble teknik, landskab, kystkultur og lokalmiljø, landskab og miljø langs kyststrækningen.

  Sideløbende med det lokale projekt

  Sideløbende det lokale kystbeskyttelsesprojekt ”Klimarobust kystkommune” indgår Dragør Kommune i den statslige forundersøgelse om, hvordan kritisk infrastruktur i hovedstaden (dvs. lufthavnen, Øresundstunnelen og metroen) kan sikres mod stigende havvand og stormfloder. Forundersøgelsen forventes afsluttet i løbet af 2024.

  ”Med det lokale kystbeskyttelsesprojekt her begynder vi med de dele af kyststrækningen, som ikke er en del af den statslige undersøgelse,” siger centerchef Jesper Horn Larsen og uddyber: ”Det er også de områder, der er mest udsat for oversvømmelser, så vi skal i gang med at etablere kystbeskyttelsen.”

  Dragør Kommune har en 13 km lang kyst, som i det lokale kystbeskyttelsesprojekt er delt op i forskellige delstrækninger. 

  Finansiering

  Spørgsmål som, hvad kommer det til at koste, og hvor meget skal grundejerne betale for kystbeskyttelsen, er noget, rådgiverholdet skal bistå med at afklare. Blandt andet ved at simulere og genberegne forskellige niveauer af oversvømmelse og dermed komme et skridt tættere på en egentlig bidragsmodel.
   
  På nuværende tidspunkt har Kystdirektoratet givet tilsagn om op til 37,4 mio. kr. til realisering af løsningerne ud for Søvang (delstrækning 4), Sydvestpynten og Kongelunden (delstrækning 5 og 6). 

  Derudover har Realdania givet tilsagn om støtte på i alt 18 mio. kr. til forberedelse og anlæggelse af et tilbagetrukket landskabsdige ved Sydvestpynten og Kongelunden (delstrækning 5 og 6), som har eksempelværdi og som følger op på den vedtagne udviklingsplan.

  Tidsplan

  I løbet af det næste år skal de løsningsskitser, der er udarbejdet for strækningerne foran Søvang, Sydvestpynten og Kongelunden, konkretiseres i dialog med grundejerne og andre interessenter.

  Blandt andet skal det kysttekniske og landskabelige aftryk af projektet fastlægges, samtidig med at de myndighedsmæssige bindinger og muligheder klarlægges. Også økonomien og bidragsfordelingen bliver som nævnt konkretiseret, så projektet kommer et skridt tættere på en endelig bidragsfordeling, der viser, hvor meget grundejerne kommer til at betale for kystbeskyttelsen.

  Projektet skydes i gang med en dialog med blandt andet grundejerne, hvoraf en del har nylige erfaringer med oversvømmelser som følge af stormen i oktober og den megen regn.

  Planen er, at kystbeskyttelsen i denne del af kommune skal være opført i 2028.

  Kontakt indgået mellem Totalrådgiver og Dragør Kommune

  Fra venstre: Jeppe Sikker Jensen, COWI, udviklingschef, Sanne Lovén, Arkitema, associate og senior kreativ leder, Thomas Gierlevsen, COWI, teknisk direktør, Kristine Cool, Is It a Bird, chefkonsulent, Lise Holm, Dragør Kommune, projektleder, Hanna Rehling, Dragør Kommune, planchef og Jesper Horn Larsen, Dragør Kommune, centerchef for Plan, Teknik og Erhverv