Gå til hovedindhold
Nyheder
Erhverv
Politik

Ny lokalplan for Dragør Badehotel

Der er nu nye muligheder for at modernisere og udvide Dragør Badehotel. Det står klart efter udløb af klagefristen i forbindelse med den lokalplan, som et stort flertal i kommunalbestyrelsen besluttede i marts 2023.

18. apr. 2023

Indhold

  Mulighed for udvikling

  Den vedtagne lokalplan regulerer mulighederne for at forlænge Badehotellets eksisterende hovedbygning og tilføre to nye tilbygninger. Derudover har lokalplanen til formål at sikre, at moderniseringen af bygningerne sker med respekt for Badehotellets bygningskultur.

  ”Vi har at gøre med en lokalplan, som har været igennem en meget grundig proces og været længe undervejs. Med den vedtagne lokalplan er der nu mulighed for, at Badehotellet kan udvikle og drive forretning på anden vis,” siger borgmester Kenneth Gøtterup og fortsætter:

  ”Der ligger et spændende projekt, som giver mulighed for at skabe mere aktivitet i Dragør på en god måde og i nogle fornuftige rammer til glæde for både turister og gæster.”

  Proces med to høringer

  Lokalplanen har været igennem en længere proces med to offentlige høringer. Første gang var i perioden den 11. maj til den 1. august 2022 og anden gang fra den 7. december 2022 til 12. januar 2023. Mellem første og anden høring blev høringssvar fra første runde indarbejdet og de såkaldte ’skyggediagrammer’ og visualiseringer, som viser de maksimale højder, blev også præciseret.

  ”I høringsperioden har der været fremsat bekymringer fra naboerne i forhold til bl.a. støj og indkigsgener. Det tager vi alvorligt og har fokus på. Med den måde det er tilrettelagt på nu, tror vi ikke, der kommer udfordringer. Men vi vil selvfølgelig følge det tæt – ligesom det også indgår i dialogen med ejerne af hotellet,” fortæller Kenneth Gøtterup.

  Han slutter: ”Jeg vil gerne takke for deltagelsen og engagementet i vores lokalplanproces. Jeg ser positivt ind i udviklingen af området – også for vores erhvervsdrivende.”

  Det var et stort flertal i kommunalbestyrelsen, som besluttede lokalplanen 2. marts 2023 – 12 ud af 15 mandater. Tværpolitisk Forening – Liste T valgte at stemme imod.

  Mere information

  I de to høringsperioder er i alt kommet 16 høringssvar, som er gennemgået og kommenteret i forbindelse med den politiske behandling. Se mere:

  Kommunalbestyrelsens beslutning den 2. marts 2023, punkt 4, inkl. bilag (Endelig vedtagelse af Lokalplan 76 for udvidelse af Dragør Badehotel)