Gå til hovedindhold

Nyt partnerskab mellem Dragør Kommune og Ældre Sagen

Nyt strategisk partnerskab mellem Dragør Kommune og landsforeningen Ældre Sagen har set dagens lys.

Underskrivere på partnerskabsaftale mellem Dragør Kommune og Ældre Sagen

Fra venstre: Udvalgsformand Nicolaj Bertel Riber, borgmester Kenneth Gøtterup (begge Dragør Kommune) og adm. direktør Bjarne Hastrup (Ældre Sagen)

Indhold

  Otium, den tredje alder, det gode ældreliv – kært barn har mange navne – og er et emne politikerne i Dragør Kommune er meget optaget af.

  ”Ældreområdet er et rigtig vigtigt velfærdsområde for kommunen,” fortæller borgmester Kenneth Gøtterup. ”Alle vores ældre medborgere fortjener et meningsfuldt og værdigt ældreliv.”

  ”Derfor er jeg også rigtig glad for, at det er en enig kommunalbestyrelse, som bakker op om vores nye initiativ og samarbejde med Ældre Sagen,” siger han.

  Bjarne Hastrup, adm. direktør i Ældre Sagen glæder sig til samarbejdet:

  ”I Ældre Sagen bliver vi altid glade, når en kommune vil være ambitiøse på ældre menneskers vegne. Det kan vi høre, at Dragør Kommune vil. Derfor bidrager vi også meget gerne med både inspiration, erfaringer og muskelkraft til udviklingen af fremtidens ældrepleje i Dragør. Vi skal have flyttet fokus over på, at vi er lige så forskellige som ældre, som vi er i ungdommen. Derfor skal eventuel hjælp, støtte og muligheder for ’det gode liv’ også tilpasses det enkelte menneske,” siger Bjarne Hastrup.

  Baggrund

  I efteråret 2022 tog Dragør Kommune initiativ til at undersøge mulighederne for at indgå et mere formaliseret samarbejde med Ældre Sagen. Baggrunden er, at der i de kommende år bliver flere og flere ældre, mens det er vanskeligt at rekruttere kvalificeret personale til at yde pleje og omsorg til de ældre, som har brug for det.

  Torsdag den 23. marts 2022 var Kenneth Gøtterup og udvalgsformand Nicolaj Bertel Riber inviteret til Ældre Sagen for at underskrive partnerskabsaftalen sammen med Bjarne Hastrup, administrerende direktør i Ældre Sagen.

  Det var nærmest en historisk dag, beretter borgmesteren: ”Ældre Sagen er en stor brugerorganisation med mange aktive frivillige og med en stor politisk slagkraft. Og vi er en lille kommune med plejecenter, hjemmepleje, flad struktur og aktive frivillige – vi kan helt sikkert få glæde af hinanden, for eksempel ved at afprøve nye måder at arbejde på.”

  En styrke og supplement

  Med det nye partnerskab er der ikke lagt op til at erstatte det eksisterende gode samarbejde med for eksempel kommunens Ældreråd og andre frivillige foreninger. Der er lagt op til i en periode foreløbig frem til udgangen af 2025 at styrke og supplere kommunens initiativer og indsatser.

  ”Vi er i gang med at udvikle ældreområdet. Vi håber på, at samarbejdet kan føre til noget godt for Dragørs borgere,” siger Nicolaj Bertel Riber, formand for Social-, Sundheds-, og Arbejdsmarkedsudvalget, og uddyber:

  ”Ældre Sagen har mange ’muskler’ – et stort netværk, ekspertise og erfaring. De vil kunne understøtte os og komme med andre og måske helt nye perspektiver på vores måde at arbejde med det gode ældreliv i kommunen.”

  Fakta - formål og styregruppe

  Formålet med parternskabsaftalen er at sikre en fortsat udvikling af udvalgte tilbud og tiltag på ældreområdet i Dragør Kommune, som kvalificeres af Ældre Sagen. Endvidere er formålet i fællesskab at udvikle og drive nye samarbejder på ældreområdet til glæde for Dragør Kommunes borgere.

  Udmøntningen af partnerskabsaftalen sker i selvstændige delaftaler, som beskriver det specifikke samarbejde i forhold til en konkret indsats.

  Der nedsættes en styregruppe, som mødes to gange årligt (og efter behov) – første gang inden sommer 2023. Styregruppens medlemmer er:

  • Borgmester Kenneth Gøtterup, Dragør Kommune
  • Administrerende direktør for Ældre Sagen Bjarne Hastrup
  • Formand for Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget, Nicolaj Bertel Riber, Dragør
  • Direktør Pia Holm Nielsen, Dragør Kommune
  • Centerchef Henrik Povl Eriksen, Dragør Kommune
  • Chefkonsulent Per Tostenæs, Ældre Sagen
  • Formand for Ældrerådet i Dragør Kommune Leif Ingersholm