Gå til hovedindhold
Nyheder
Udbud

Hvem vil leje værftsgrunden til hvad?

Hvad skal der ske med det gamle bådeværft og værftsgrunden på Dragør Havn? Dét har et flertal i Dragør Kommunalbestyrelse sat sig for at få ideer til og derfor sendt udlejning af værftsgrunden i offentligt udbud frem til og med den 13. juli 2024.

16. feb. 2024
Kort over Dragør Havn med hvidt omrids, der markerer værfsgrunden

Indhold

  Efter at have ligget tomt i en årrække, har et flertal i Dragør Kommunalbestyrelse sat gang i en proces, hvor muligheder og nye ideer til anvendelse af den gamle værftsgrund og bådeværft på Dragør Havn kan komme i spil. Flertallet består af Konservative, Socialdemokratiet, Venstre og Sydamagerlisten.

  Ideer til mere liv og aktivitet

  Helt konkret udbydes værftet og grund til udlejning i en periode på op til 50 år. Håbet er, at idemagere og investorer kan se nogle spændende perspektiver i den vigtige placering på havnen og give deres bud på en ny og levende brug af den maritime adresse. 

  Borgmester Kenneth Gøtterup siger: ”Vi ser meget frem til at få gode ideer og investering fra andre, der – ligesom vi – ser Dragør Havn som den perle, hvor der kan og skal skabes mere liv og aktivitet til glæde for Dragørborgere og gæster.”

  Det offentlige udbud løber fra torsdag den 15. februar til og med lørdag den 13. juli 2024.

  Tre hovedkriterier

  Det er forventningen, at udbygningen af det maritime liv og aktivitet på havnen vil ske inden for den gældende lokalplan 70. Her lyder formålet:

  • at havnens attraktionsværdi og almene tilgængelighed for alle brugergrupper udvikles
  • at havnens mangfoldighed og anvendelsesmuligheder sikres
  • at havnens sammensatte og oplevelsesrige karakter opretholdes.

  ”Derfor er det også vigtigst for eventuelt at blive valgt ud som ny lejer, at idemagere og investorer kan beskrive en helstøbt hovedide med deres projekt. Heri indgår også muligheden for at bygge nyt og bygge til med respekt for den maritime kulturarv,” siger borgmesteren.

  Hovedideen vægtes med 40 procent. 

  Borgmesteren uddyber: ”Man skal selvfølgelig være opmærksom på de forskellige myndighedskrav – for eksempel de brandtekniske, så man ikke sender forslag ind, som ikke har en gang på jord som følge af risiko ved brand.” 

  Næst efter hovedideen vægtes leje og lejeperiode (samlet) samt organiseringen bag projektet med hver 30 procent. Det handler på den ene side om at sikre indtægt og skabe mulighed for en sikker drift over en længere periode og på den anden side om at sikre, at tilbudsgiver rent faktisk evner at gennemføre projektet og har en tilpas økonomi bag.

  I sidste ende forbeholder Dragør Kommune sig frit at kunne vælge mellem de indkomne tilbud, ligesom kommunen kan vælge at afslå alle tilbud. 

  Opmærksomhedspunkt

  Endelig er der et opmærksomhedspunkt. Nemlig, at ejendommen udbydes uden ansvar fra ejer, herunder miljøforhold. I forlængelse af det ligger der en miljørapport på grundlag af stikprøver, som er taget på havnepladsen generelt. Det vil sige ikke specifikt for værftsgrunden.

  ”Dét, vi ved om forurening på havnen, fremgår af miljørapporten. Vi har der ud over ingen konkret viden om forureningsniveauet på værftsgrunden,” slutter Kenneth Gøtterup. 

  Fakta

  • Offentligt udbud af Gl. Havn 12, 2791 Dragør
  • Udbudsperioden er fra torsdag den 15. februar til og med lørdag den 13. juli 2024
  • Udbuddet gennemføres som udgangspunkt i lokalplan 70, alternativt skal tilbudsgiver efterfølgende komme med et forslag til lokalplanstillæg