Gå til hovedindhold
Nyheder
PFAS

PFAS: Samarbejdet fortsætter

Københavns Lufthavn og Dragør og Tårnby Kommuner fortsætter samarbejdet om indsatser og foranstaltninger, som kan afværge PFAS-forurening. PFAS-forurening er yderst komplekst og kræver opfølgning og dialog om indsats.

11. jun. 2024

Indhold

  I januar 2023 nedsatte Københavns Lufthavn og Dragør og Tårnby Kommuner en arbejdsgruppe for at styrke samarbejdet omkring håndtering af PFAS-forurening i og omkring Københavns Lufthavn, CPH. 

  Arbejdsgruppen har færdiggjort en rapport, der beskriver baggrunden, udfordringer og indsatser mod PFAS-forureningen. 

  På baggrund af rapporten har de to kommunalbestyrelser i Dragør og Tårnby Kommuner besluttet at fortsætte samarbejdet med Københavns Lufthavn og løbende at følge op på indsatser og behovet for eventuelle nye indsatser. 

  Borgmester Kenneth Gøtterup siger: ”Jeg er glad for, at rapporten nu er kommet. Den viser med al tydelighed, at det er uhyre komplekse problemstillinger, hvor det er vigtigt at følge op og være i dialog.” Han fortsætter: 

  ”Kommunalbestyrelsen tager det meget alvorligt og har bedt om fremadrettet at få en halvårlig status fra arbejdsgruppen og i øvrigt at blive orienteret, når der er væsentlig nyt. Det er desuden vigtigt for os, at vi fortsat informerer på blandt andet kommunens hjemmeside.”

  Rapporten kan læses i sin helhed her

  Fakta

  PFAS-forureningen fra Københavns Lufthavn er en af flere kilder til PFAS i Tårnby og Dragør Kommune. 

  Lufthavnen ligger hovedsageligt i Tårnby Kommune. Kun en mindre del ligger i Dragør Kommune, og det drejer sig om brandøvelsespladsen, hvor der er påvist bl.a. PFAS. De øvrige lokaliteter ligger alle i Tårnby.

  Tårnby Kommune har den myndighedsmæssige opgave med hensyn til PFAS, og Tårnby Kommune varetager også miljøsagsbehandlingen for Dragør Kommune med hensyn til brandøvelsespladsen og udledningen af overfladevand til Hovedgrøften i Dragør Kommune, jf. det forpligtigende samarbejde. 

  I de tilfælde, hvor det ikke er muligt såkaldt at meddele påbud om afhjælpning af forureningen, og hvor der ikke sker en frivillig indsats, skal opgaven oversendes til Region Hovedstaden. Regionen vil herefter tage stilling til, om der skal ske en indsats eller om forureningen blot skal kortlægges på arealet. Det vil sige, at forureningen bliver liggende og først håndteres af den grundejer, som på et tidspunkt ønsker at anvende arealet til andet formål. 

  Regionen prioriterer en indsats over for de forureninger, hvor forureningen udgør en risiko for grundvand. Region Hovedstadens prioritering af indsatser fremgår af regionens årlige indsatsplan for jordforurening.

  PFAS/PFOS

  Drikkevandet i Dragør Kommune overholder vandkvalitetskravene, oplyser HOFOR, som leverer alt drikkevand til forbrugerne i Dragør. Det gælder også det vand, som indvindes lokalt.