Gå til hovedindhold
Nyheder

Politi: Trygheden i 2023

Justitsministeriet har offentliggjort ny tryghedsundersøgelse for 2023. Den viser, at Dragør-borgerne er generelt mere trygge ved deres nabolag, end borgerne er på landsplan og i vores egen politikreds.

07. maj 2024

Indhold

  Trygheden er høj i Dragør

  I Dragør Kommune er 90 procent af de adspurgte borgere trygge ved deres nabolag. Med nabolag menes det område, der umiddelbart omgiver ens bopæl. Dermed ligger Dragør Kommune knapt to procentpoint højere end landsgennemsnittet, hvor 88 procent af borgerne svarer, at de føler sig grundlæggende trygge. Dragør Kommune ligger desuden højt med knapt fem procentpoint over gennemsnittet i Københavns Politikreds, som ligger på 85 procent. 

  Det viser en ny spørgeskemaundersøgelse om tryghed og tillid til politiet, som Justitsministeriet har fået gennemført i 2023 blandt borgerne i Danmark. Undersøgelsen er en videreførelse af Politiets Tryghedsundersøgelse, som Rigspolitiet gennemførte syv gange i perioden fra 2013 til 2019, og som Justitsministeriet har gennemført en gang om året siden 2021. 

  Spørgeskemaundersøgelsen er i 2023 besvaret af 29.007 personer på landsplan og er baseret på de samme spørgsmål, som er stillet i alle tidligere år om borgernes grundlæggende tryghed i deres nabolag og deres tillid til, at politiet vil hjælpe dem, hvis de har brug for det.

  Borgmester Kenneth Gøtterup er glad for resultatet og ikke overrasket. Han siger:

  ”Dragør er et smørhul. Her er super dejligt at bo og leve.”

  Han fortsætter: ”Det er også vigtigt, at vores borgere kan føle sig trygge i deres nærmiljø. Vi har da også de senere år taget flere initiativer til at fastholde den generelle tryghed i et samarbejde med Københavns Politi.”

  Københavns Politi dækker Dragør, Tårnby, Frederiksberg og Københavns Kommuner.

  På landsplan svarer 88 procent af borgere i hele Danmark, at de føler sig trygge i deres nabolag. Det er et (statistisk signifikant) fald i forhold til tryghedsundersøgelsen i 2022, hvor 89 procent på landsplan følte sig trygge i deres nabolag. For Dragør Kommune var resultatet i 2022 hele 95,5 procent – mod som nævnt 90 procent i 2023.

  Tillid til politiet

  Tilliden til politiet er desuden også i generelt høj i Københavns politikreds. Her har 85 procent tillid til, at politiet vil hjælpe, hvis der er brug for det. Det adskiller sig ikke statistisk set fra andelen af borgere i resten af Danmark, eller fra tidligere års målinger. Dragør Kommune ligger lidt højere med 87 procent.

  Kenneth Gøtterup siger: ”Som kommune drøfter vi løbende med Københavns Politi, hvordan det går med både den faktuelle sikkerhed og den oplevede tryghed. Vi holder desuden fælles arrangementer, som for eksempel ”Dialogpavillon” om indbrud ved Sydstranden og informationsmøde om nabo-venner og nabohjælp.” 

  Tilbage i januar 2022 åbnede også nærpolitistationen i Tårnby med fokus på nærhed og tryghed for borgerne. Den dækker både Dragør og Tårnby Kommuner.

  Læs mere

  Tryghedsundersøgelse 2023

  Tryghedsundersøgelse 2022