Gå til hovedindhold
Pressemeddelelse
Kystbeskyttelse

Vand presser Dragør fra alle sider

Solen skinner, og sommerferien nærmer sig med hastige skridt. Det står lidt i kontrast til fænomener som kraftig regn, stormflod og stigende grundvand. Men vand er og bliver fremover en udfordring for Dragørs borgere.

03. jul. 2024

Forhøjet vandstand på indersiden af diget ved Dragør Nord, november 2023

Indhold

  Dragør Kommune og HOFOR arbejder derfor på at ruste kloaker, grøfter, pumper med mere til at kunne håndtere fremtidens vejr. Hver en dråbe tæller, og der er også brug for hjælp fra borgerne.

  I efteråret 2023 ramte både regn og stormflod hovedstadsområdet, og det fik også konsekvenser i Dragør. Der var oversvømmede veje, pumper som satte ud og bydele, hvor borgerne ikke kunne komme af med deres spildevand.

  ”Vi må forvente, at fremtidens vejrudsigter byder på endnu mere regn og storm. Derfor er vi i gang med at se på, hvad vi kan gøre for at styre vandet – og vi har allerede gjort en del, så vi er bedre rustet næste gang, vandet nærmer sig byen fra himmel eller hav”, siger Kenneth Gøtterup, borgmester i Dragør Kommune.

  Har allerede løst nogle udfordringer

  Efter det meget vand i efteråret 2023 var der borgere i Dragør, som ikke kunne komme af med deres spildevand, fordi systemet var oversvømmet af regnvand, og nogle pumper satte ud. Derfor har HOFOR, Hovedstadsområdet Forsyningsselskab allerede flyttet el-anlæg højere op, så de ikke bliver oversvømmet og skaber problemer i fremtiden.

  ”Det skal være muligt at komme af med sit spildevand, og derfor har vi set på konsekvenserne med stor alvor. Vi har allerede lavet nogle ændringer, så det ikke bør gå så galt en anden gang. Man kan sige, at vi har løst de opgaver, der var lige for, men det er ikke en nem opgave at sikre Dragør mod regn, stormflod og stigende grundvand”, bemærker Susanne Juhl, bestyrelsesformand i HOFOR.

  Dragør Kommune har oprenset grøfterne i byen og langs vejene og renoveret overkørsler, så grøftesystemet kan lede vandet væk hurtigere, end det skete i efteråret 2023. 

  Regnvandsledningen i Kirkevej ved Store Magleby er renoveret, så regnvand kan ledes væk, og alle vejbrønde er oprenset. 

  Tunnelen under Hartkornsvej er blevet renoveret, så regnvand kan ledes væk, og vi kan undgå, at vandet stuver op og blokere skolevejen. 

  Renovering af regnvandsledninger og vejbrønde fortsættes i samarbejde med HOFOR. 

  I særlige problemområder er HOFOR i gang med at se nærmere på, om regnvandskloakken kan optage mere regnvand, så det ikke belaster spildevandssystemet og skaber problemer hos borgerne. 

  Borgerne kan selv hjælpe til

  Men det er også vigtigt, at Dragørs borgere selv gør, hvad de kan.

  ”Det handler om, at vi skal få plads til så meget vand som muligt, og alle midler skal tages i brug,” understreger HOFORs bestyrelsesformand. Hun fortsætter: 

  ”Hvis du har en faskine, så tjek om den bør renses, så den kan tage mere vand. Hvis du kan, så få anlagt et regnvandsbed i haven eller installer et højvandslukke på afløbet, så der ikke trænger spildevand op i kælderen. Og hvis du oplever, at du ikke kan komme af med dit spildevand, så kontakt HOFOR. Hvis vi ved, hvor problemerne opstår, kan vi også løse dem bedre.”

  Det kommer til at tage tid

  Der er meget, der kan gøres på kort tid for at ruste Dragør bedre mod vandet. Men det er ikke en nem opgave at løse udfordringerne. Dragør er også udfordret af højtstående grundvand, og det kan hverken kommune eller forsyningsselskab gøre noget ved i dag. Det kræver nemlig, at lovgivning om højtstående grundvand er på plads. Men der er andre initiativer i gang.

  ”Vi er blandt andet i gang med planer om kystbeskyttelse. Men det er meget dyre løsninger, som tager år at planlægge og udføre, så jeg håber, at Dragørs borgere allerede nu vil hjælpe til,” siger Kenneth Gøtterup og slutter: 

  ”Hver spandfuld vand, som ikke havner i gader og kloaksystem, er en hjælp, så vi undgår de alvorlige konsekvenser. Vi er nødt til at stå sammen for at sikre vores by. Måske kunne det være et lille sommerferieprojekt for nogle husejere?”