Gå til hovedindhold
Kystbeskyttelse
Projekter

Et sikkert Dragør

Der er et stort behov for en styrket kystbeskyttelse hele vejen rundt om Dragør. Det er hverken let eller billigt, og der skal findes svære balancer mellem den gode kystbeskyttelse, udsigt og adgang til havet og hensynet til økonomien. Det er centralt at bevare et Dragør med god adgang til vandet og naturen for alle i vores kommune.

Indhold

  Visionen med vores kystbeskyttelsesprojekt ’Diger i Dragør’ er, at vores 13 km lange kyststrækning skal sikres mod risikoen for oversvømmelse som følge af havvandstigninger og stormflod. Det skal ske gennem en langsigtet, strategisk og helhedsorienteret planlægning.

  Risikoen for oversvømmelse skal mindskes gennem løsninger, som beskytter vores by, boliger og store natur- og kulturarvsværdier. Samtidig skal løsningerne være fleksible i forhold til behov for også at udvikle Dragør by og havn. Derudover skal løsningerne være robuste over for fremtidens klimaforandringer og over for fremtidige løsninger for klimatilpasning, som måtte komme til gennem innovation på området.

  Centralt for visionen er også, at borgerne involveres aktivt i arbejdet med udviklingen af kystbeskyttelsesprojektet.

  På Kystdagen den 25. februar 2023 optog vi oplægget "Fremtidens klima i Dragør" med Rasmus Anker Pedersen. Rasmus er klimaforsker ved Nationalt Center for Klimaforskning på DMI. 

  I oplægget fortæller Rasmus om de forandringer, borgere i Dragør kan forvente i klimaet i fremtiden. 

  Videoen varer ca. 7 minutter.

  En film fra efteråret 2022 giver os et indblik i planerne for at beskytte Dragør Kommunes kyst og den proces med inddragelse af lokalsamfundet, som er gået forud. Filmen er en del af serien ’Transforming Cities’ og produceret for Realdania af BBC StoryWorks Commercial Productions.

  Filmen er produceret for Realdania og udgør en del af ’Transforming Cities’. Der er tale om en serie, som skildrer klimaløsninger fra byer i hele verden, og som udbygges over de kommende måneder med nye film og artikler.

  ’Transforming Cities’ præsenteres af det internationale bynetværk C40 og er produceret for BBC StoryWorks Commercial Productions for bl.a. Realdania.

  Se filmen

  Copenhagen’s coastal squeeze – a seaside town explores nature-based flood solutions to combat rising sea levels.

  Filmen varer 6 minutter og 30 sekunder.

  Dragør Kommune har nedsat en projektgruppe. Projektgruppen kan kontaktes via e-mail: diger@dragoer.dk

  Kontakt

  Center for Plan, Teknik og Erhverv

  Telefontid:
  Mandag-onsdag: 10-14
  Torsdag: 10-16:30
  Fredag: 10-13

  Telefon: 32 89 03 20

  Send Digital Post til Center for Plan, Teknik og Erhverv