Gå til hovedindhold
Handicap og Psykiatri

Beskyttet beskæftigelse

Kommunalbestyrelsen kan tilbyde særligt tilrettelagte beskæftigelsesforløb til borgere med særlige sociale problemer. Beskæftigelsesforløbet kan have karakter af oplæring eller optræning.

Indhold

  Målgruppen for beskyttet beskæftigelse er personer under 65 år, som på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer, som f.eks. hjemløse, sindslidende og misbrugere, ikke kan opnå eller fastholde beskæftigelse på normale vilkår på arbejdsmarkedet, og som ikke kan benytte tilbud efter anden lovgivning.

  For borgere, der er særligt socialt belastet, f.eks. som følge af misbrugsproblemer, kan det være hensigtsmæssigt, at kommunen gør brug af de værksteder mv. der er tilknyttet boformerne efter til de særligt tilrettelagte beskæftigelsesforløb, beskyttet beskæftigelse mv.

  Tårnby Kommune forestår sagsbehandlingen. Dragør Kommune fører tilsyn med de til Tårnby Kommune delegerede opgaver, jf. Lov om Forpligtende kommunale samarbejder. Vurderingen baseres på stikprøver og Tårnby Kommune udleverer i den forbindelse den nødvendige dokumentation.

  Tårnby Kommune er derudover forpligtet til årligt, at afrapportere til Dragør Kommune.

  Borgeren kan klage over en afgørelse. Jævnfør det forpligtende samarbejde mellem Dragør Kommune og Tårnby Kommune kan der forekomme sager, der krydser kommune grænserne.

  Sagsbehandlingen varierer alt efter klagens indhold.

  På fem centrale områder har Dragør Kommune forpligtet sig til at indgå et forpligtende samarbejde med nabokommunen Tårnby. Samarbejdet betyder, at Tårnby kommune er myndighed på området og ansvarlig for sagsbehandlingen.

  Læs mere om det forpligtende samarbejde

  Kontakt

  Tårnby Kommune Handicap- og Psykiatricenter

  Du skal kontakte Tårnby Kommune, da dette område er en del af det forpligtende samarbejde.

  Telefon: 32 47 18 21

  E-mail: kommunen@taarnby.dk Databeskyttelse Du bør undgå at sende cpr.nr. og andre fortrolige oplysninger i almindelige e-mails.