Gå til hovedindhold

Fleksydelse

Fleksydelse er en tilbagetrækningsydelse for borgere, som er visiteret til et fleksjob og tilmeldt fleksydelsesordningen, og som ønsker at trække sig tilbage fra arbejdsmarkedet før folkepensionsalderen. Det er udbetaling Danmark, der udbetaler fleksydelsen.

Indhold

  18.09.2023 15.13

  Fleksydelse

  Du bliver automatisk tilmeldt fleksydelsesordningen, når du bliver visiteret til fleksjob. For at kunne få fleksydelse skal du desuden
  • have nået fleksydelsesalderen
  • være i fleksjob eller være visiteret til fleksjob (og have været det i mindst tre måneder)
  • betale fleksydelsesbidrag
  • opfylde kravene om anciennitet fra a-kasse og indbetaling til efterløn / fleksydelse
  • have opgjort din pensionsformue
  • bo i Danmark eller et andet EU-/EØS-land, Færøerne, Grønland, Schweiz eller Storbritannien

  Det er Udbetaling Danmark, der udbetaler fleksydelse. Har du spørgsmål om fleksydelse, kan du finde svar på borger.dk/fleksydelse.

  Her kan du fx:

  • oplyse om ændringer til din fleksydelse
  • få svar på de oftest stillede spørgsmål om fleksydelse.

  På fem centrale områder har Dragør Kommune forpligtet sig til at indgå et forpligtende samarbejde med nabokommunen Tårnby. Samarbejdet betyder, at Tårnby kommune er myndighed på området og ansvarlig for sagsbehandlingen.

  Læs mere om det forpligtende samarbejde

  Kontakt

  Jobcenter Tårnby

  Du kan læse om dine muligheder og finde svar på mange spørgsmål her på hjemmesiden, eller på www.jobnet.dk, eller www.borger.dk

  Forpligtende samarbejde
  Du skal kontakte Tårnby kommune, fordi dette område er en del af det forpligtende samarbejde.

  Jobcenter Tårnby
  Amager Landevej 76
  2770 Kastrup

  Find information om Jobcenter Tårnby