Gå til hovedindhold

Udvidelse af hestehold og hestepension til etablering af et ny staldanlæg på ejendommen Ndr. Dragørvej 12 (Udløbet)

Tårnby Kommune har den 19. september 2022 meddelt tillæg til § 16b tilladelse til udvidelse og etablering af et ekstra staldanlæg på ejendommen på ejendommen Ndr. Dragørvej 12, 2791 Dragør. Tilladelsen er meddelt i henhold til husdyrbruglovens § 16b. Klagefrist 17. oktober 2022.

Indhold

  Nærmere oplysninger

  Nærmere oplysninger om tilladelsen kan fås ved henvendelse til Tårnby Kommune, Plan, Byg og Miljø.

  Tilladelsen kan påklages

  Tilladelsen kan påklages af enhver med retlig interesse. Klager over afgørelser behandles af Miljø- og Fødevareklagenævnet. Du klager via klageportalen, som du finder via borger.dk eller virk.dk. Du logger på klageportalen med NemID. I klageportalen sendes din klage automatisk til Tårnby Kommune.

  Klager over afgørelser skal være tilgængelige i klageportalen for Tårnby Kommune, inden 4 uger fra denne dag, hvor afgørelsen er offentligt bekendtgjort på kommunens hjemmeside.

  Miljø- og Fødevareklagenævnet afviser din klage, hvis du sender den uden om klageportalen, medmindre du forinden er blevet fritaget for brug af klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Nævnet afgør herefter, om du kan fritages for at bruge klageportalen.

  Når du klager, skal du betale et klagegebyr. Gebyret er på 900,- kr. for privatpersoner og 1.800, - kr. for virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder. Klagegebyret opkræves af Planklagenævnet i forbindelse med oprettelsen af klagen i klageportalen.

  For yderligere information henvises til Miljø- og Fødevareklagenævnet, der kan tilgås via Nævnenes Hus.

  Dokumenter

  Kontakt

  Tårnby Kommune - Miljø

  Forpligtende samarbejde
  Du skal kontakte Tårnby kommune, fordi dette område er en del af det forpligtende samarbejde.

  Telefon: 32 47 15 05

  Send Digital Post til Tårnby Kommune - Miljø (MitID)