Gå til hovedindhold

Positiv stemning om mulig skaterpark

På det sidste møde inden sommerferien udtrykte kommunalbestyrelsen positiv holdning over for muligheden for en udvidelse af skaterparken på Dragør Havn. En frivillig borgergruppe ønsker at finansiere skaterparken med private midler. Sydamagerlisten undlod at stemme.

08. jul. 2022

Indhold

  Der var i kommunalbestyrelsen bred enighed om, at det var et spændende og ’fedt’ projekt, som en gruppe borgere har taget med ansøgning om en udvidelse af eksisterende skaterpark på havnen og finansiere den med private midler.

  Mange børn, unge og familier forventes at få glæde af en ny skaterpark.

  Placeringen af skaterparken er på havnens areal og delvis inden for fredning af Sydamager og strandbeskyttelseslinjen. Fredningsnævnet har dog givet dispensation til den foreslåede placering.

  Det videre forløb

  Der har været gennemført en indledende høring af initiativet, hvor borgergruppen i udgangspunktet har foreslået, at skaterparken skal ligge oven på jorden.

  I forlængelse af det besluttede et flertal i kommunalbestyrelsen, at muligheden for en delvis nedgravet version af skaterparken skulle undersøges nærmere, og at økonomien i begge løsninger vurderes.

  Af debatten i byrådssalen var der tale om at undersøge og prøve at tilgodese flere hensyn, herunder til havnemiljø, lydniveau og udsigt fra naboer, førend kommunalbestyrelsen tager endelig stilling.

  Før projektet kan realiseres kræver det desuden, at der udarbejdes en lokalplan.