Gå til hovedindhold

Stort flertal: Kommuneplan 2022

Dragør Kommunalbestyrelse har haft det lange blik foran sig og kigget ind i den fysiske udvikling af kommunen de næste 12 år. Resultatet er en ny kommuneplan 2022, som sætter rammerne og retningen for kommunens udvikling.

Udsnit af forside til Kommuneplan 2022

Indhold

  Et flertal i Dragør Kommunalbestyrelse vedtog den 27. oktober 2022 en ny plan for kommunen. En kommuneplan er en samlet plan for alle kommunens arealer.

  ”Jeg er meget tilfreds med, at et stort flertal i kommunalbestyrelsen er enige i retningen for kommunens fysiske udvikling,” siger borgmester Kenneth Gøtterup og fortsætter:

  ”For en kommuneplan er et meget vigtigt dokument for en kommune. Det er her, kommunalbestyrelsen udtrykker sine mål og forventning til udviklingen af kommunens arealer den næste lange årrække. Og denne gang har vi haft særlig fokus på byfortætning med grundejeres mulighed for at udstykke nye grunde i kommunen.”

  Den nye kommuneplan er inddelt i de seks temaer:

  1. byerne
  2. transport og mobilitet
  3. det åbne land
  4. fritid og turisme
  5. bevaring og kulturarv
  6. klima og energi.

  Mange høringssvar

  Mange har været interesseret i at give deres mening tilkende i forbindelse med den offentlige høring af udkast til Kommuneplan 2022. Særligt omkring netop emnet byfortætning, som grundlæggende handler om, hvilken grundstørrelse og bebyggelsesprocent som kommunalbestyrelsen finder hensigtsmæssig for udviklingen af boligområder i kommunen. I den forbindelse er udarbejdet en slags hvidbog med alle de indkomne høringssvar, som kan ses på kommunens hjemmeside i kommenteret form.

  Kenneth Gøtterup siger: ”Der skal lyde en kæmpe tak for den store interesse borgere og grundejerforeninger har vist. Det giver et klart signal om, at man er engagerede og gerne vil give sin holdning tilkende. Særligt fra Søvang er kommet mange input omkring fremtidig grundstørrelse.”

  Byfortætning

  Kommunalbestyrelsen vedtog på baggrund af høringssvarene at holde fast i de hidtidige retningslinjer i Kommuneplan 2009 for Søvang. Kommunalbestyrelsen besluttede også, at de ønsker en praksis i Søvang, hvor byplanvedtægtens krav om udstykning af grunde med mindste-grundstørrelser på 700 m2 skal håndhæves mere restriktivt. Denne nye praksis forventes politisk behandlet i januar 2023.

  I øvrige byfortætningsområder i Dragør Kommune besluttede kommunalbestyrelsen retningslinjer for mindste-grundstørrelser på 550 m2 og en bebyggelsesprocent på 30. Det vil i fremtiden betyde, at flere grundejere på sigt kan få mulighed for at udstykke deres grund, når der er udarbejdet nye lokalplaner på baggrund af den nye kommuneplan.

  Udtalelse fra mindretallet

  Tværpolitisk Forening – Liste T stod uden for flertallet i Dragør Kommunalbestyrelse. Liste T’s mindretalsudtalelse til Kommuneplan 2022 kan i forbindelse med offentliggørelsen læses på dragoer.dk.