Gå til hovedindhold

Tiltag til at spare på el og varme

Over hele landet er kommunerne i gang med finde måder at spare på el og varme i den kommende tid. Sådan er det også i Dragør Kommune, hvor Klima-, By- og Erhvervsudvalget i går drøftede administrationens oplæg til sparetiltag i kommunens bygninger og faciliteter.

Indhold

  Baggrund

  Ikke bare Danmark, men hele Europa står i en energikrise, som blandt andet betyder, at priser på el og varme har taget en himmelflugt. For at mindske forbruget af energi i offentlige bygninger, er regeringen, Danske Regioner og KL (Kommunernes Landsforening) gået sammen om at anbefale en række tiltag til spare på el og varme i det offentlige. Ifølge faktaark fra Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet går de blandt andet på:

  • At sænke temperaturen til 19 grader i offentlige kontorbygninger mv., dog med mulighed for at tage hensyn til lokale forhold (for eksempel på plejehjem og i vuggestuer)
  • Slukning af belysning udendørs på offentlige bygninger, der alene tjener æstetisk formål
  • At forkorte fyringssæsonen
  • Energistyrelsens kampagnemateriale med spareråd til arbejdspladsen fordeles blandt medarbejdere, så de har mulighed for selv at tage initiativer, såsom at slukke lyset og skærmen efter sig i møderum o.l.

  Hvad gør Dragør Kommune?

  Administrationen i Dragør Kommune har lagt op til politisk beslutning, at kommunen følger anbefalingerne ved at sænke temperaturen i de kommunale bygninger og arbejdspladser til 19 grader med undtagelsen af Enggården og vuggestuer.

  Desuden kan borgerne indstille sig på, at det nu for en tid er slut med at varme sig i for eksempel Dragør Svømmehals sauna.

  Formand for Klima-, By- og Erhvervsudvalget Helle Barth udtaler: ”Det var et enigt udvalg som bakkede op om administrationens forslag. Også om at slukke for alle kommunale saunaer. Selvom det kan være skønt at gå i sauna og blive gennemvarmet, er tiden og situationen ikke til det. Vi er nødt til at spare på energiforbruget, hvor vi kan.”

  Hun uddyber: ”Der er sikkert flere ting, vi kan gøre for at spare på energien og pengene. Derfor er er det også godt, at de enkelte kommunale enheder selv skal kigge på, hvilke adfærdsmæssige tiltag som de vil sætte i værk.”

  Forslag til andre tiltag

  Ikke nok med det. Administrationen har også peget på en række andre tiltag for at mindske forbruget til el og naturgas, som kommunens bygninger varmes op med. Det drejer sig om både tekniske tiltag og adfærdsmæssige tiltag:

  • Sænke temperaturen på alle kommunens idrætshaller, også på skolerne, til 18 grader
  • Slukke for udendørsbelysning på kommunale bygninger
  • Slukke springvandet ”Dragør Båden” og lade det stå uden vand
  • Skifte indgangsparti Hollænderhallen til en karrusel, idet udgift til varmeblæsere i vintersæsonen er betydelig
  • Gennemgå tekniske anlæg for at optimere driftstider m.m., herunder ventilations- og varmeanlæg
  • Øge fokus på energistyring og energispild ved hjælp af CTS (central tilstandskontrol og styring), som er et computersystem til at styre ventilations- og varmeanlæg
  • Inddrage og informere kommunens decentrale enheder om forslag til energitiltag i hverdagen
  • Overveje færre dage med varm mad i kantinen på rådhuset.

  Sagen om energibesparelser i kommunens ejendomme forventes behandlet på mødet i Økonomiudvalget den 13. oktober 2022 og besluttet på møde i kommunalbestyrelsen den 27. oktober 2022.