Gå til hovedindhold
Ukraine

Ukraine: Dragør forbereder sig

På et ekstraordinært møde i Økonomiudvalget den 15. marts 2022 fik administrationen i Dragør Kommune mandat til yderligere at forberede sig på situationen, hvor et endnu ikke kendt antal fordrevne ukrainere forventes at komme til Dragør for at bo.

16. mar. 2022

Indhold

  Ekstraordinær situation

  Ukrainere har brug for husly væk fra krigens rædsler efter Ruslands invasion af Ukraine. Regeringen forventer, at omkring 20.000 ukrainere vil søge mod Danmark, og det giver myndighederne en stor opgave at løse.

  Det er en ekstraordinær situation, og Dragør Kommune har ikke ekstraordinær ledig kapacitet til at huse ukrainere. Det afholder dog ikke Dragør Kommune fra at forberede sig til at modtage et endnu ikke kendt antal ukrainere.

  ”Konsekvenserne af Ruslands invasion af Ukraine er på rigtig mange måder virkelig tragisk,” siger borgmester Kenneth Gøtterup, og fortsætter:

  ”Kommunerne får en stor opgave med at tage hånd om og hjælpe de mange ukrainere, som ønsker at søge ophold i Danmark. Det er vi i Dragør naturligvis også meget optaget af, men det er en vanskelig situation.”

  Mandat til at undersøge og indgå aftaler

  Dragør Kommune har oprettet en særlig Ukraine-taskforce. Administrationen har bedt politikerne om mandat til at undersøge forskellige muligheder for indkvartering og indgå nødvendige aftaler. Bl.a. vil der i flere tilfælde være behov for at søge dispensation fra regler i planloven hos planmyndighederne.

  På nuværende tidspunkt overvejer Dragør Kommune for eksempel, om der kan gives husly i Kongelundshallen, Baggersmindelejren, arealet ved Halvejen og eventuelt på asylgrunden (i privat eje).

  Enkelte borgere har også henvendt sig til kommunen om muligheden for at indkvartere fordrevne ukrainere.

  Fakta

  Der er oprettet en fællesoffentlig hjemmeside kriseinformation.dk med information fra myndighederne.

  Dragør Kommune har oprettet en side på dragoer.dk/ukraine. Borgere og foreninger kan kontakte kommunen på e-mailadressen dragoer@dragoer.dk og skrive ”UKRAINE” i emnefeltet.