Gå til hovedindhold

Arbejdsnedlæggelse for affaldsindsamling i Dragør Kommune

Renovationsmedarbejderne har nedlagt arbejdet pr. mandag den 20. marts 2023.

Indhold

  Renovationsmedarbejderne i Tårnby og Dragør har nedlagt arbejdet i sympati med renovationsmedarbejderne i København, der har nedlagt arbejdet på grund af uenighed mellem fagforbundet 3F og ARC om en arbejdstidsaftale.

  Der bliver derfor ikke afhentet affald. Det vides endnu ikke, hvornår arbejdet genoptages.

  ARC, som varetager opgaven for Dragør Kommune, og som er arbejdsgiver for renovationsmedarbejderne, er i dialog med parterne.

  Hvad gør du?

  Borgerne opfordres til at emballere deres affald ekstra godt og sætte ud til næste afhentning.

  Har du ikke mere plads i din beholder eller pose, kan du samle dit affald i en almindelig sort plastiksæk, som du sætter frem til afhentning, når affaldet igen bliver afhentet.

  Plast, metal, mad- og drikkekartoner, pap og papir kan du fortsat aflevere på genbrugspladen. Genbrugspladsen har åbent som normalt.