Gå til hovedindhold
Politik
Økonomi og Regnskab

Budget 2023: Forsøg med digital inddragelse

I år gør vi forsøg med at supplere den måde, som borgerne kan give politikerne i kommunalbestyrelsen input i budgetlægningen for Budget 2023-26. Det sker digitalt via platformen menti.com frem til fredag den 26. august 2022 kl. 9. Prøv det.

22. aug. 2022
Borgmester byder velkommen til deltagerne ved borgermøde om Budget 2023-26 i Hollænderhallen

Borgermøde den 18. august 2022 i Hollænderhallen, hvor borgmester Kenneth Gøtterup byder velkommen

Indhold

  Det er en vigtig opgave for politikerne i kommunalbestyrelsen at beslutte budgettet for de næste år. Samtidig er politikerne også optaget af at høre, hvad siger borgerne, og hvordan ønsker borgerne at prioritere mellem kommunens opgaver? Som noget nyt i år er der forsøg med at inddrage borgerne på en ny måde i budgetprocessen. 

  Hvordan gør du?

  Via den digitale platform kaldet menti.com kan du – for hvert af de politiske fagudvalg – give politikerne input. 

  Det kan for eksempel være i form af input om, hvad der er vigtigt for politikerne at have for øje i budgetlægningen. Det kan også være input til, hvad der er vigtigt at opprioritere eller nedprioritere. Eller skriv en kommentar i fritekst.

  Når du er kommet ind på hjemmesiden www.menti.com, taster du talkoden alt efter, hvilket politisk fagområde og –udvalg du ønsker at inddrage:

  • Talkode for Klima-, By- og Erhvervsudvalget: 36 90 10 62
  • Talkode for Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget: 33 77 40 02
  • Talkode for Børne-, Fritids- og Kulturudvalget: 10 79 77 88

  Alle svar er anonyme og bliver videreformidlet til medlemmerne af Dragør Kommunalbestyrelse.

  Svarene fra menti.com lægger vi på vores egen hjemmeside sammen med alle andre indkomne høringssvar. 

  Det er som sagt første gang, vi afprøver det, og vi evaluerer alle erfaringerne til brug for en eventuel næste gang.

  Traditionel involvering

  Forsøget med digital involvering via menti.com erstatter ikke vores traditionelle invitation til borgermøde og den formelle høringsproces. Det er et supplement.

  Onsdag den 18. august 2022 var borgerne inviteret til borgermøde om næste budget. Godt 40 personer var mødt op i Hollænderhallen. 

  På mødet gennemgik kommunaldirektør Mads Leth-Petersen i generelle træk kommunens økonomi. Desuden introducerede han høringsmaterialet og bl.a. tre forskellige typer af analyser i høringsmaterialet. Materialet er formuleret af forvaltningen, så kommunalbestyrelsen har nogle muligheder at vælge imellem.

  Plancherne fra kommunaldirektørens oplæg ligger på dragoer.dk – ligesom høringsmaterialet. Frist for at indsende traditionelt høringssvar eller give input via menti.com er fredag den 26. august 2022 kl. 9.