Gå til hovedindhold
Nyheder
Varmeplan

Fjernvarme: Puljen er tom, men…

Dragør Fjernvarme har fået afslag om tilskud fra statens fjernvarmepulje. Det betyder, at vi nu arbejder videre ad to spor.

20. nov. 2023
Fjernvarmerør

Indhold

  Op mod sommeren 2023 myndighedsgodkendte Klima-, By- og Erhvervsudvalget forslag til fjernvarmeprojektet i Dragør, dog med en vigtig forudsætning. 

  Forudsætningen var, at projektet skulle opnå tilskud fra statens fjernvarmepulje på 71,4 mio. kr. Det svarer til et fast beløb på 20.000 kr. pr. konverteret olie- eller gasfyr.

  ”Nu har Dragør Fjernvarme desværre fået afslag om tilskud fra staten. Fjernvarmepuljen er gangske enkelt tom,” fortæller borgmester Kenneth Gøtterup og fortsætter:

  ”Som myndighed havde vi godkendt et rigtig godt projekt, der bidrager til den grønne omstilling og til at udfase naturgas. Jeg er naturligvis rigtig skuffet på Dragørborgernes vegne, men vi er i arbejdstøjet og fortsætter ad to spor.” 

  To spor – håb om flere penge til puljen

  På den ene side har Dragør Kommunalbestyrelse besluttet, at der skal udarbejdes et nyt forslag til fjernvarmeprojekt, som tager højde for, at der ikke kommer tilskud fra fjernvarmepuljen. Det nye forslag til fjernvarmeprojektet forventes at kunne ligge klar i marts 2024. 

  På den anden side arbejdes der på at gøre regering og folketing opmærksom på behovet for at tilføre flere midler til fjernvarmepuljen – for eksempel i forbindelse med de igangværende finanslovsforhandlinger.

  Kenneth Gøtterup siger: ”Håbet er ikke ude. Vi er flere borgmestre, som er gået sammen om at råbe vagt i gevær og appellere til folketinget om, at der igen kommer penge i puljen til fjernvarmeprojekter i kommunerne. Vi er for eksempel 15 borgmestre, som har sat spot på problemet i et fælles debatindlæg på Altinget.dk.”

  Debatindlægget kan læses på altinget.dk

  Forventning: Den overordnede tidsplan holder

  Det er stadig forventningen, at den overordnede tidsplan for udrulning af fjernvarme i Dragør holder. 

  Men desværre betyder afslaget om tilskud fra fjernvarmepuljen, at det endnu ikke er muligt for Dragørborgerne at lave tilslutningsaftaler med fjernvarmeselskabet. Dermed lader også den såkaldte tryghedsordning vente på sig. Det vil nemlig først blive afklaret med et nyt projektforslag i marts 2024. 

  Mens man venter…

  Primo december holder kommunen – sammen med Energistyrelsens Sparenergi – to informationsmøder for borgerne om energi og energibesparelser, tilskudsordninger mv. 

  Infomøde 1: Energirenovering af dit hus er et videomøde eller online webinar for alle interesserede og foregår mandag den 4. december 2023 kl. 19-21 med emnerne: Spar på strøm og varme med gode vaner, energirenovering (energimærket og ansøgning til energirenoveringspuljen) og lån til energirenovering (hør bankernes bud på grøn finansiering).

  Infomøde 2: Varmepumpe i stedet for gas er målrettet de borgere, som bor uden for områderne, hvor der planlægges for fjernvarme. Det foregår onsdag den 6. december 2023 kl. 19-21 i Hollænderhallen, Halvejen 3 i Dragør. Borgmesteren byder velkommen. Emnerne er: Hvordan sparer du på strøm og varme med gode vaner? Hvordan vælger du varmepumpe og søger tilskud? Hvordan energirenoverer du sammen med ny varmepumpe?

  Tilmelding nødvendig senest søndag den 3. december 2023 på dragoer.dk/varmeplan

  Læs mere om det på dragoer.dk/varmeplan