Gå til hovedindhold
Organisation

Borgerrådgiveren

Borgerrådgiveren er uvildig og ansat direkte under kommunalbestyrelsen. Rollen er først og fremmest at styrke dialogen mellem borger og forvaltning i konkrete sager ved at søge at fremme en god og konstruktiv dialog.

Indhold

  Hvad kan du få hjælp med?

  Borgerrådgiveren kan hjælpe med at:

  • skabe en konstruktiv dialog mellem dig og kommunens afdelinger
  • vise vej til den rette medarbejder/afdeling i kommunen
  • forstå breve eller afgørelser fra kommunen
  • vejlede om dine rettigheder i forbindelse med sagsbehandlingen
  • vejlede om klagemuligheder
  • gennemlæse udkast til klager og/eller hjælpe med at formulere en klage over en kommunal afgørelse uden dog at udfærdige denne i sin helhed
  • behandle klager over kommunens sagsbehandling og klager over den praktiske opgaveløsning
  • hjælpe med at forberede en samtale, som du er utryg ved og eventuelt henvise dig til en bisidder
  • hjælpe med at vurdere, hvad der kom ud af en samtale med kommunens afdelinger.

  Borgerrådgiveren kan ikke hjælpe med at:

  • træffe afgørelser eller ændre afgørelser
  • behandle klager over forhold, der er eller kan indbringes for andre klageinstanser, for eksempel Ankestyrelsen
  • behandle sager, der er indbragt for det kommunale tilsyn, ombudsmanden eller domstolene
  • behandle klager over ansættelsesforhold eller privatretlige forhold
  • behandle klager over politiske beslutninger (fx om serviceniveau) eller over forhold, som har været bedømt af de politiske udvalg eller kommunalbestyrelsen.

  Borgerrådgiveren kan ikke fungere som bisidder eller partsrepræsentant.

  Sager, der er over ét år gamle, kan borgerrådgiveren ikke behandle med mindre, der klages over aktuelle, konkrete forhold i sagen, som er foregået inden for de seneste 12 måneder. Kun i særlige tilfælde kan borgerrådgiveren dispensere for det og da kun såfremt, at borgerrådgiveren vurderer, at en indblanding i sagen kan føre til et bedre resultat for borgeren.

  Dokumenter

  Kontakt

  Borgerrådgiver

  Du kan ringe til borgerrådgiveren i omstillingens åbningstider eller skrive via Digital Post. 

  Telefon: 32 89 01 00

  Send Digital Post til borgerrådgiveren