Gå til hovedindhold
By
Kommuneudvikling

Byplanlægning

Den fysiske byplanlægning er opdelt i niveauer. Hvert niveau varetager forskellige interesser, men de skal hver især ligge inden for bestemmelserne på det overliggende niveau.

Indhold

  Alle landets kommuner skal opretholde og vedligeholde sin kommuneplan.

  For en periode på 12 år fastlægger kommuneplanen de overordnede mål og retningslinjer for den enkelte kommunes udvikling.

  Kommuneplanen indeholder retningslinjer for lokalplanlægning, der bl.a. fastsætter anvendelse, bebyggelsens tæthed, friarealer, bygningshøjder og detailhandel.

  Kommuneplaner

  En lokalplan fastsætter regler om bebyggelse, anvendelse af arealer og andre forhold inden for planens område, som kan være et større byudviklingsområde eller en enkelt ejendom.

  Ved lokalplanlægning kan de mange forskellige interesser i lokalplanområdet blive afvejet. Det er gennem lokalplaner, kommuneplanens politiske strategi og målsætninger gøres konkrete og bindende for ejerne af ejendommene i lokalplanområdet.

  Lokalplaner

  Lovgrundlaget for byplanlægning har ændret sig gennem årene. Tidligere udarbejdede kommunerne byplanvedtægter til at fastlægge anvendelse af områder til byudvikling. I Dragør Kommune er der stadig områder, hvor byplanvedtægter er gældende.

  Byplanvedtægter