Gå til hovedindhold
By
Kommuneudvikling

Byplanvedtægter

Lovgrundlaget for byplanlægning har ændret sig gennem årene. Tidligere udarbejdede kommunerne byplanvedtægter til at fastlægge anvendelse af områder til byudvikling. I Dragør Kommune er der stadig områder, hvor byplanvedtægter er gældende.

Indhold

  Byplanvedtægt for et område i Dragør Kommunes sydlige del Vedtagelsesdato: 21.04.1969, Delvist erstattet af Lokalplan 43

  Byplanvedtægt 1a

  For et areal syd for kirkevej i Store Magleby Kommune Vedtagelsesdato: 30.12.1969, Delvist erstattet af Lokalplan 35

  Byplanvedtægt 2

  For Dragørs nordlige bydel Vedtagelsesdato: 25.10.1965, Delvist erstattet af Lokalplan

  Byplanvedtægt 3 - 1965

  For et areal nord for Kirkevej i Store Magleby Kommune Vedtagelsesdato: 11.03.1969, Delvist erstattet af Lokalplan 11

  Byplanvedtægt 3 - 1969

  For Dragørs nordlige bydel Vedtagelsesdato: 12.07.1974, Delvist erstattet af Lokalplan 54

  Byplanvedtægt 3 - Tillæg

  For et område i Dragør Kommunes sydlige del Vedtagelsesdato: 21.06.1967

  Byplanvedtægt 4 - 1967

  For Søvang, Store Magleby by og sogn, Dragør Kommune. Vedtagelsesdato: 31.07.1973, Delvist erstattet af Lokalplan 6, 22, 33, 39, 40 og 41

  Byplanvedtægt 4 - 1973

  Dispensationer i Parcelhusområdet Søvang.

  Parcelhusområdet Søvang er omfattet af byplanvedtægt nr. 4 for Søvang. Link

  Derudover har Klima-, By- og Erhvervsudvalget d. 11. januar 2023 vedtaget retningslinjer for administration af byplanvedtægten. Link

  Retningslinjerne beskriver ikke alle bestemmelserne i byplanvedtægt 4, men kun de bestemmelser, hvor spørgsmålet om dispensation oftest er på tale. Retningslinjerne omhandler ansøgninger om dispensation til udstykninger til fritliggende enfamiliehuse, dobbelthuse, rækkehuse og kædehuse. Derudover er der fastsat retningslinjer for dispensation vedrørende bebyggelsens omfang i form af bebyggelsesprocent samt for dispensationer til øget højde for bebyggelse i første række mod havet.

  Hver enkelt ansøgning om dispensation vil altid blive behandlet konkret og individuelt. Det vil sige at du som ansøger derfor ikke har krav på eller sikkerhed for, at der meddeles dispensation, selv om det ansøgte ligger inden for retningslinjerne. De konkrete forhold, eksempelvis grundens udformning eller afstandsforhold, kan føre til, at kommunen alligevel ikke finder grundlag for at dispensere, hvilket i givet fald vil fremgå af afgørelsen. Og modsat kan konkrete omstændigheder også føre til, at der meddeles dispensation til noget, hvor udgangspunktet ud fra retningslinjerne ville have været et afslag.

  For Dragør Kommune Vedtagelsesdato: 12.08.1977, Delvist erstattet af Lokalplan 48

  Byplanvedtægt 5

  For et område i Dragør Kommunes østlige del (Dragør gamle havn). Vedtagelsesdato: 26.09.1973, Delvist erstattet af Lokalplan 15

  Byplanvedtægt 7

  For et område i Dragør Kommune syd for den gamle bydel. Vedtagelsesdato: 26.02.1974, Delvist erstattet af Lokalplan 44

  Byplanvedtægt 8

  For et område i Dragør Kommunes østlige del mellem Kirkevej og Boligselskabet "Engparken". Vedtagelsesdato: 25.06.1976, Delvist erstattet af Lokalplan 5, 17, 49, 50 og 52

  Byplanvedtægt 9

  Partiel byplanvedtægt nr. 10 (Dragør ny lystbådehavn). Vedtagelsesdato: 21.01.1977, Delvist erstattet af Lokalplan 21

  Byplanvedtægt 10

  Dokumenter opfylder ikke lovkrav om webtilgængelighed. Dragør Kommune tilbyder at læse disse dokumenter op.

  Du kan kontakte Center for Plan, Teknik og Erhverv på 32 89 01 00 inden for åbningstiden eller på digital post. Så vil vi kontakte dig og præsentere det relevante dokument for dig hurtigst muligt - og senest indenfor 3-5 arbejdsdage.

  Kontakt

  Center for Plan, Teknik og Erhverv

  Telefontid:
  Mandag-onsdag: 10-14
  Torsdag: 10-16:30
  Fredag: 10-13

  Telefon: 32 89 03 20

  Send Digital Post til Center for Plan, Teknik og Erhverv