Gå til hovedindhold

Udviklingsplan

Rådgiverholdet Arkitema og COWI har udarbejdet en udviklingsplan og et appendix for Dragør Kommunes kystbeskyttelse. Udviklingsplanen blev strategisk besluttet af kommunalbestyrelsen i Dragør den 28. oktober 2021 som rammen for det videre arbejde mod en klimarobust kystkommune.

Illustration af, hvordan et forland kan se ud på en delstrækning udfor Søvang

Indhold

    Udviklingsplanen er et afsæt for det videre arbejde og er dermed ikke det endelige kystbeskyttelsesprojekt, da der stadig er flere løsninger i spil på et par af de seks delstrækninger, ligesom alle de foreslåede løsninger skal detaljeres yderligere. Udviklingsplanen har videreudviklet de bedste idéer, der kom frem i arkitektkonkurrencen som afsæt for det videre arbejde. Det handler om kloge løsninger over tid, om beskyttelse, naturoplevelser og lokal forankring.

    Udviklingsplanen indeholder en vision, strategi og tegninger af et kystbeskyttelsesprojekt samt en tids- og etapeplan, økonomi og samarbejde om realisering af kystbeskyttelsen. Derudover bliver enkelte løsninger, naturbeskrivelsen og forudsætninger for arbejdet beskrevet mere detaljeret i et appendix. 

    Udviklingsplanen giver et bud på, hvordan og hvornår de forskellige dele af Dragør skal beskyttes mod stormflod. På ”den korte bane” er der skitseret løsninger, der kan beskytte boliger og infrastruktur ud fra et forventet niveau for havvandet i år 2050, som kan modstå en såkaldt 100-årshændelse.

    Udviklingsplanen viser også, hvordan en kystbeskyttelsesløsning på lang sigt kan se ud i Dragør. Nogle steder kan diger og forlande forhøjes og andre steder skal der på den lange baner nye kystbeskyttelsesløsninger til. Det er vigtigt at have for øje, at det vi planlægger nu, på sigt skal udbygges og/ eller erstattes, så vi investerer klogt – på det rigtige tidspunkt.

    Dragør Kommune har nedsat en projektgruppe. Projektgruppen kan kontaktes via e-mail: diger@dragoer.dk