Gå til hovedindhold
Kystbeskyttelse
Projekter

Vores lokale kystbeskyttelsesprojekt

Torsdag den 27. april 2023 traf kommunalbestyrelsen beslutning om, hvilke lokale løsninger vi skal arbejde videre med og konkretisere for at blive anlagt inden 2030.

Indhold

      

  Ud for Dragør Nordstrand har kommunalbestyrelsen besluttet, at vi skal arbejde videre med "Nordstranden: Alternativ B - Udbygning fra landsiden med adgang til vand".

  Det er et delvist fremskudt dige med mindre laguner mellem forlandet og det eksisterende dige på land.

  Kommunalbestyrelsen besluttede desuden, at vi kan arbejde videre med en anden løsning, hvis der kan skaffes ekstern finansiering. Det drejer sig om "Nordstranden: Alternativ C - Ydre løsning med større vandspejl".

  Det er en forlandsløsning, som er placeret længere fra land, og som danner et større vandspejl mellem kystlinjen og det nye forland.

  Ud for Dragør Havn og den gamle by har kommunalbestyrelsen besluttet, at vi skal arbejde videre med: "Dragør Havn: Udviklingsplanens løsning for Dragør by og havn".

  Det er en indre løsning i havnen, jf. 'Udviklingsplan 2021'. I første omgang frem til 2050, hvorefter vi forventer, at der skal bygges en løsning uden om havnen.

  Ud for Sydstranden har kommunalbestyrelsen besluttet, at vi skal arbejde videre med: "Sydstranden - Udviklingsplanens løsning Dragør by til Søvang".

  Løsningen er en digeløsning på land frem mod 2050.

  Ud for Søvang har kommunalbestyrelsen besluttet, at vi skal arbejde videre med "Søvang: Alternativ - Grundejernes forslag".

  Løsningen er et fremskudt dige med et mindre forland.

  Kommunalbestyrelsen har også besluttet, at vi i 2023 igangsætter arbejdet med at konkretisere projektet ud for Søvang sammen med projektet ud for Sydvestpynten (delstrækning 5 og 6)

  Ud for Sydvestpynten har kommunalbestyrelsen besluttet, at vi skal arbejde videre med "Sydvestpynten: Alternativ - Viderebearbejdning af kombinationsdiget".

  Løsningen består af et landskabeligt dige på land.

  Kommunalbestyrelsen har også besluttet, at vi i 2023 igangsætter arbejdet med at konkretisere projektet ud for Sydvestpynten sammen med projektet ud for Søvang (delstrækning 4)

  Pressemeddelelse: Valg af rådgiverhold (27. november 2023)

  Kontakt

  Center for Plan, Teknik og Erhverv

  Telefontid:
  Mandag-onsdag: 10-14
  Torsdag: 10-16:30
  Fredag: 10-13

  Telefon: 32 89 03 20

  Send Digital Post til Center for Plan, Teknik og Erhverv