Gå til hovedindhold
Politik

Demokratiudvalgets anbefalinger

Her kan du læse Demokratiudvalgets anbefalinger til borgerinddragelse i den politiske beslutningsproces. Demokratiudvalget var et tidsbegrænset udvalg, der havde til opgave at komme med anbefalinger til styrket borgerinddragelse og lokaldemokrati.

Indhold

  ”Vi har fået så mange gode input til udvalgets drøftelser og til vores arbejde med at formulere en række anbefalinger til forskellige måder at inddrage borgerne,”

  fortæller formand for Demokratiudvalget Helle Barth. Demokratiudvalgets arbejde er mundet ud en række anbefalinger, som Dragør Kommune lægger til grund for fremtidig borgerinddragelse.

  Demokratiudvalgets anbefalinger er en procesplan, som skal bruges på alle typer indsatser til borgerinddragelse.

  Hovedpunkterne i Demokratiudvalgets procesplan til borgerinddragelse er:

  • Kultur for borgerinddragelse
  • Kommunikation
  • Få idéen
   • Indgangen
   • Afklaring
  • Sæt rammen
   • Tidlig proces
   • Målgruppen
  • Handling eller justering
   • Handling
   • Justering
  • Evaluering

  Udvalget har holdt en række møder og blandt andet set på Dragørs egne erfaringer fra digerne, trafiksikkerhed og Det Rådgivende Skoleorgan. Udvalget har også fået inspiration udefra. Udvalget har blandt andet besøgt Furesø Kommune, der fortalte om deres erfaringer med for eksempel digital borgerinddragelse.

  Henning Jans, som var en af borgerrepræsentanterne i Demokratiudvalget, fortæller: "Min ambition for arbejdet i Demokratiudvalget var at medvirke til at frembringe et katalog med ideer og inspiration til brug for inddragelse af borgere i processerne omkring de politiske beslutninger – hvor det er relevant. Endvidere var det også at skabe et grundlag for refleksion over, hvornår og hvordan aktiv borgerinddragelse kunne være relevant og endelig at markere borgerinddragelse som et yderst vigtigt politisk værktøj – for politikere og forvaltning."

  Han fortsætter: "Hvis der er noget, som har overrasket mig i arbejdet i Demokratiudvalget, så er det måske, at der næsten blev indgået en "Musketer-ed" vedrørende viljen til konsensus omkring rapporten/anbefalinger."