Gå til hovedindhold
By
Kommuneudvikling

Havneplanlægning

Lidt om den hidtidige planlægning herunder helhedsplan for havnens udvikling.

Indhold

  Forvent forandring på havnen

  I maj 2015 vedtog kommunalbestyrelsen en proces for realisering af planerne for Dragør Havn. Hensigten med helhedsplanen er at understøtte fremtidens maritime liv i respekt for vores eksisterende historiske og nutidige havnemiljø. Dette betyder, at du kan forvente forandringer i løbet af de kommende år, og du har nok opdaget, at vi er i gang!

  I helhedsplanen er der udlagt to byggefelter på havnen til havnerelaterede erhverv, publikumsnære faciliteter og en mindre del til øvrigt erhverv.

  Havneplanlægning

  1. Det vestlige byggefelt

  Det vestlige byggefelt rummer ca. 3.400 m² byggeareal. Området omkranser den nuværende skurby og er udlagt til erhvervsformål, som ikke nødvendigvis er havnerelaterede. Det eksisterende havnekontor bliver nedrevet og nyt havnekontor kan placeres her.

  2. Mod Fiskeri- og forsyningskajen

  Publikumsrelaterede erhverv kan placeres i begge byggefelter mod nord ud mod fiskeri- og forsyningskajen.

  3. Parkering og anlæg

  Mellem byggefelterne er udlagt et ubebygget areal til kombineret parkering og bådoplæg.

  4. Det østlige byggelfelt

  Det østlige byggefelt rummer ca. 4.000 m² byggeareal. Området er primært udlagt til havnerelaterede formål, som kræver mere plads
  Helhedsplanen sikrer udsigten inde fra byen over havnen til Øresund og omvendt. Planen sikrer også, at havnen i fremtiden bliver harmonisk, hvad angår proportioner og materialer på fremtidige anlæg. Man kan sige, at havnens fremtidige byggeskik skal respektere ”stedets ånd”, samtidig med at nye tilføjelser skal udtrykke deres tid, og gerne må overraske.

  Henover årsskiftet 2014/15 omlagde kommunen dele af det tidligere færgeareal til parkering og bådoplæg. Udover at der nu er flere p-pladser til private og turistbusser, blev der også skabt mere plads til legende børn med en ny legeplads og et skaterareal.

  I vinteren 2015/16 foregår der en dialog med eksisterende erhverv om at flytte deres aktiviteter ind i de nye byggefelter. Når denne afsluttes, forventer kommunalbestyrelsen at udbyde de resterende byggegrunde i det østlige byggefelt.

  Kommunalbestyrelsen har afsat 10 mio. kr. i budget 2016-19 til øvrig infrastruktur og servicefunktioner på havnen. Pengene, som er afsat til forbedring af havnens servicefunktioner, er ikke begrænset af de to byggefelter på det gamle færgeareal. Kommunalbestyrelsen beslutter i 2016 det præcise indhold og økonomi for en række delprojekter. Det er samlet set en investering, som vil være med til at fremtidssikre havnen for brugere og gæster.

  Kommentarer til havnens udvikling vil indgå i det politiske arbejde med realisering af planerne for havnen. Kommentarer kan sendes til Dragør Kommune. NB. Fristen er udløbet.

  Links

  Kontakt

  Center for Plan, Teknik og Erhverv

  Telefontid:
  Mandag-onsdag: 10-14
  Torsdag: 10-16:30
  Fredag: 10-13

  Telefon: 32 89 03 20

  Send Digital Post til Center for Plan, Teknik og Erhverv