Gå til hovedindhold
Økonomi og Regnskab

Budget

Her kan du læse om Dragør Kommunes nyeste budget og nedenunder finde de tidligere års budgetter for kommunen.

Indhold

  Hvert år vedtager Kommunalbestyrelsen et budget, som gælder for de kommende 4 år.

  Budgettet indeholder bl.a.:

  • Kommunens drift, herunder udgifter og indtægter.
  • Oplysninger om, forventet gennemsnitlig kassebeholdning
  • Oplysninger om, hvor mange penge der er bevilget til de forskellige dele af kommunen
  • Oplysninger om skatteprocenter og takster

  Budgetberetning

  Den årlige budgetberetning, der præsenterer budgettet, er vedtaget af kommunalbestyrelsen i oktober måned.

  Budgetberetningen indeholder de generelle bemærkninger, hvor budgettets forudsætninger er beskrevet.

  Desuden indeholder beretningen en række budgetoversigter, sektorbeskrivelser og en sektoropdelt bevillingsoversigt.

  Nogle dokumenter på denne side opfylder ikke lovkrav om webtilgængelighed. Dragør Kommune tilbyder derfor at læse dokumenterne op.

  Du kan kontakte Økonomi og Indkøb på telefon 32 89 01 00 inden for åbningstiden eller på digital post (se under Kontakt). Så vil vi vende tilbage til dig hurtigst muligt.

  Budget 2024-2027

  Budgetaftale 2024-2027

  Budgetinformation

  Budgettet blev vedtaget i kommunalbestyrelsen den 28. september 2023. Information om Budget 2024-2027 blev offentliggjort i Dragør Nyt, hvor vi er gået bag om nogle af tallene, og borgmesteren sætter ord på baggrund, visioner og planer for udvalgte områder:

  Se Dragør Nyt nr. 46 2023, side 7

  Høringsmateriale om budget 2024-2027

  Tidsfrist for høringssvar er fredag den 25. august 2023 kl. 9. Der er budgethøringsmøde for borgere onsdag den 16. august 2023 klokken 19-21 for borgere, hvor det er muligt at stille spørgsmål. 

  Høringsmateriale:

  Budgetvurdering 

  Resultatopgørelse

  A-skemaer: Forslag til anlæg

  R-skemaer: Forslag til råderum

  D-skemaer: Forslag til driftsudvidelser 

  Tekniske korrektioner

  Sektoropdelt budget 2024-2027

  Budgetforudsætninger

  Takster

  Anlægsplan

  Baggrundsnotater og analyser

  Læs mere om høringsprocessen her.

  Høringssvar budget 2024-2027

  Høringssvar for budget 2024-2027

  Yderligere materiale

  Budget 2023-2026

  Budgetaftale 2023-2026

  Budgetinformation

  Budgettet blev vedtaget i kommunalbestyrelsen den 27. september 2022. Information om Budget 2023-2026 blev offentliggjort i Dragør Nyt, hvor vi er gået bag om nogle af tallene, og borgmesteren sætter ord på baggrund, visioner og planer for udvalgte områder:

  Se Dragør Nyt nr. 43 2022, side 4

  Høringsmateriale om Budget 2023-2026

  Budgetvurderingsnotat

  Resultatopgørelse 2023-2026

  A-skema

  R-skema

  D-skema

  Tekniske korrektioner

  Sektoropdelt budget 2023-2025

  Budgetforudsætninger

  Takstark til brug for budgetlægning 2023

  Notat om revideret anlægsplan 2023-2026

  Baggrundsnotater og analyser

  Høringssvar

  Høringssvar budget 2023-2026

  Du kan navigere i svarene ved at klikke på det enkelte høringssvar i indholdsfortegnelsen, så kommer du direkte til høringssvaret. Eller du kan scrolle op og ned i siden af dokumentet.

  Input fra prøvehandling med digital høringsproces

  Dragør Kommune har i forbindelse med processen for budget 2023-2026 udført en prøvehandling med digital borgerinddragelse:

  Resultat af digital borgerinddragelse ved proces for budget 2023-2026.pdf

  Budget 2022 - 2025

  Budgetaftale 2022-2025

  Budgetinformation

  Budgettet blev vedtaget i kommunalbestyrelsen den 11. oktober 2021. Information om Budget 2022-2025 blev offentliggjort i Dragør Nyt, hvor vi er gået bag om nogle af tallene, og borgmesteren sætter ord på baggrund, visioner og planer for udvalgte områder.

  Se Dragør Nyt nr. 43 2021 side 4

  Høringsmateriale om Budget 2022-2025

  Faneblad 2 - Budgetvurderingsnotat.pdf

  Faneblad 3 - Resultatopgørelse og likviditetskurve.pdf

  Faneblad 4 - A-skema.pdf

  Faneblad 5 - R-skema.pdf

  Faneblad 6 - D-skema.pdf

  Faneblad 7 - Tekniske korrektioner.pdf

  Faneblad 8 - Sektoropdelt, Teknisk budget 2022-2025.pdf

  Faneblad 9 - Budgetforudsætninger.pdf

  Faneblad 10 - Takster.pdf

  Faneblad 11 - Anlægsplan.pdf

  Faneblad 12 - Status på beslutninger vedtaget i budget 2021-2024.pdf

  Faneblad 13 - Baggrundsnotater og analyser.pdf

  Høringssvar

  Høringssvar budget 2022-2025

  Du kan navigere i svarene ved at klikke på det enkelte høringssvar i indholdsfortegnelsen. så kommer du direkte til høringssvaret. Eller du kan scrolle op og ned i siden af dokumentet.

  Budget 2021-2024

  Budgetaftale 2021-2024

  Budgetavis 2021

  I forbindelse med budget 2021 udgiver Dragør Kommune en budgetavis. Budgetavisen går bag om tallene i selve budgettet, og sætter ord på kommunens visioner og planer for udvalgte områder. Budgetavisen blev offentliggjort i Dragør Nyt i november 2020.

  Budgetavis 2021

  Høringsmateriale om Budget 2021-2024

  02 Budgetvurdering

  03 Resultatopgørelse

  05 R-skemaer: Forslag til råderum

  06 D-skemaer: Forslag til driftsudvidelser

  07 Tekniske korrektioner

  08 Sektoropdelt budget 2021-24

  09 Budgetforudsætninger

  10 Takster

  11 Anlægsplan

  12 Status på beslutninger vedtaget i budget 2020-2023

  13 Baggrundsnotater og analyser

  Høringssvar

  Høringssvar budget 2021-20234

  Du kan navigere i svarene ved at klikke på det enkelte høringssvar i indholdsfortegnelsen. så kommer du direkte til høringssvaret. Eller du kan scrolle op og ned i siden af dokumentet.

  Budget 2020 - 2023

  Budgetaftale 2020-2023

  Budgetavis 2020

  I forbindelse med budget 2020, udgiver Dragør Kommune en budgetavis. Budgetavisen går bag om tallene i selve budgettet, og sætter ord på kommunens visioner og planer for udvalgte områder. Budgetavisen blev offentliggjort i Dragør Nyt i november 2019.

  Budgetavis 2020-2023

  Høringsmateriale om Budget 2020-2023

  01 Program budgetseminar

  02 Budgetvurdering

  04 A-skemaer: Forslag til investeringer (opdateret den 20-08-2019)

  05 R-skemaer: Forslag til råderum (opdateret den 20-08-2019)

  06 D-skemaer: Forslag til driftsudvidelser (opdateret den 20-08-2019)

  07 Tekniske korrektioner

  08 Sektoropdelt budget 2020-23

  09 Budgetforudsætninger

  10 Takster

  11 Anlægsplan

  12 Status på beslutninger vedtaget i budget 2019-22

  13 Baggrundsnotater og analyser

  Materiale fra borgermøde/dialogmøde om budget 2020-2023

  Der har den 20. august 2019 været afholdt borgermøde/dialogmøde om budget 2020 på Wiedergården.

  Du kan se materialet fra kommunaldirektørens powerpoint-præsentation nedenfor.

  Materiale fra borgermøde/dialogmøde

  Høringssvar

  Høringssvar budget 2020-2023

  Du kan navigere i svarene ved at klikke på det enkelte høringssvar i indholdsfortegnelsen. så kommer du direkte til høringssvaret. Eller du kan scrolle op og ned i siden af dokumentet.

  For sent modtagne høringssvar

  Høringssvar budget 2020-2023 fra bestyrelsen i Nordstrandens vuggestue

  Høringssvar budget 2020-2023 Nordstrandensvuggestue og dagplejens personale

  Administrationens spareforslag

  Administrationens spareforslag 2020

  Modtagne høringssvar til spareforslag

  De indkomne høringssvar er grupperet efter politisk udvalg:

  Høringssvar - budget 2020 i balance

  Budget 2019-2022

  Budgetaftale for 2019-2022

  Budgetavis 2019

  I forbindelse med budget 2019, udgiver Dragør Kommune en budgetavis. Budgetavisen går bag om tallene i selve budgettet, og sætter ord på kommunens visioner og planer for udvalgte områder.

  Budgetavisen blev offentliggjort i Dragør Nyt i november 2018.

  Overskrifter i budgetavisen:

  • Borgmesteren: Et udfordrende budget
  • Kystbeskyttelse
  • Ældrevelfærdspulje
  • Vedligeholdelse
  • Strukturel tilpasning på institutionsområdet
  • Diagram: Skattefinansierede nettodriftsudgifter 2019 – fordelt på områder

  Budgetavis 2019

  Høringsmateriale om Budget 2019-2022

  Fane 1: Program Budgetseminar

  Fane 2: Budgetvurdering og ejendomsnotat

  Fane 3: Resultatopgørelse

  Fane 4: A-skemaer: Forslag til investeringer

  Fane 5: R-skemaer: Forslag til råderum

  Fane 6: D-skemaer: Forslag til driftsudvidelser

  Fane 7: Tekniske korrektioner

  Fane 8: Sektoropdelt budget

  Fane 9: Budgetforudsætninger

  Fane 10: Takster

  Fane 11: Anlægsplan

  Fane 12 Status på beslutninger vedtaget i budget 2018 - 2021

  Fane 13: Baggrundsnotater og analyser

  Høringssvar

  Høringssvar budget 2019

  Du kan navigere i svarene ved at klikke på det enkelte høringssvar i indholdsfortegnelsen. så kommer du direkte til høringssvaret. Eller du kan scrolle op og ned i siden af dokumentet.

  Budget 2018-2021

  Budgetaftale 2018-2021

  Budgetavis 2018

  I forbindelse med budget 2018, har Dragør Kommune udgivet en budgetavis. Budgetavisen går bag om tallene i selve budgettet, og sætter ord på kommunens visioner og planer for udvalgte områder.

  Budgetavisen blev offentliggjort i Dragør Nyt den 24. oktober 2017.

  Budgetavis 2018-2021

  Høringsmateriale om Budget 2018-2021

  2. Resultatopgørelse 2018-2021

  3. Sektoropdelt budget 2018-2021

  4. Driftsbalance 2018-2021

  5. Budgetforudsætninger

  6. Tekniske korrektioner

  7. Takstoversigt

  8. Notat om revideret anlægsplan 2018-2021

  9. Status på driftstilpasninger og effektiviseringer vedtaget i budget 2017-2020 fordelt på udvalg

  10. A-skemaer oversigt

  11. A-skemaer forslag til investeringer

  12. R-skemaer oversigt

  13. R-skema forslag til råderum

  14. D-skemaer oversigt

  15. D-skemaer forslag til driftsudvidelser

  16. Notater

  17. Budgetanalyser og budgetspørgsmål til budget 2018-2021

  Høringssvar

  Høringssvar budget 2018-2021

  Du kan navigere i svarene ved at klikke på det enkelte høringssvar i indholdsfortegnelsen. så kommer du direkte til høringssvaret. Eller du kan scrolle op og ned i siden af dokumentet.

  Budget 2017-2020

  Budgetaftale 2017-2020

  Budgetavis 2017

  forbindelse med budget 2017, har Dragør Kommune udgivet en budgetavis. Budgetavisen går bag om tallene i selve budgettet, og sætter ord på kommunens visioner og planer for udvalgte områder.

  Budgetavisen blev offentliggjort i Dragør Nyt den 1. november 2016.

  Budgetavis 2017-2020

  Høringsmateriale om Budget 2017-2020

  Resultatopgørelse budgetoplæg 2017-2020

  A-skemaer oversigt budgetoplæg-2017-2020

  A-skemaer budgetoplæg 2017-2020

  D-skemaer budgetoplæg 2017-2020

  D-skemaer oversigt budgetoplæg 2017-2020

  R-skemaer - budgetoplæg 2017-2020

  R-skemaer oversigt budgetoplæg 2017-2020

  Sektoropdelt budget 2017-2020

  Budgetprocedure 2017-2020

  Budgetvurdering 2017-2020

  Anlægsplan budgetoplæg-2017-2020

  Takstoversigt til brug for budgetlægning 2017-2020

  Demografi-og kapacitetsanalyse 2017-2020

  Driftsbalance budgetoplæg 2017-2020

  Befolknings-og elevprognosen 2016-2031

  Flygtningenotat budgetoplæg 2017-2020

  Status på drift og effektivisering vedtaget i budget 2016-2019

  Høringssvar

  Høringssvar budget 2017-2020.pdf (mangler)

  Du kan navigere i svarene ved at klikke på det enkelte høringssvar i indholdsfortegnelsen. så kommer du direkte til høringssvaret. Eller du kan scrolle op og ned i siden af dokumentet.

  Budget 2016-2019

  Budgetaftale 2016-2019

  Budgetavis 2016

  I forbindelse med budget 2016, har Dragør Kommune udgivet en budgetavis. Budgetavisen går bag om tallene i selve budgettet, og sætter ord på kommunens visioner og planer for udvalgte områder.

  Budgetavisen blev offentliggjort i Dragør Nyt tirsdag den 17. november 2015

  Budgetavis 2016-2019

  Høringsmateriale om Budget 2016-2019

  Resultatopgørelse budgetoplæg 2016-2019

  Strukturel balance 2016

  Budgetforudsætninger 2016-2019

  Anlægsplan 2016-2019

  A-skemaer - Forslag til investeringer budgetoplæg 2016-2019

  A-skemaer-Oversigt budgetoplæg 2016-2019

  D-skemaer -Forslag til driftsudvidelser budgetoplæg 2016-2019

  D-skemaer - Oversigt budgetoplæg  2016-2019

  R-skemaer - Forslag til råderum budgetoplæg 2016-2019

  R-skemaer - Oversigt budgetforslag 2016-2019

  Sektoropdelt budget 2016-2019

  Status  på driftstilpasninger og effektiviseringer budget 2015-2018

  Takstblad budget 2016

  Høringssvar

  Høringssvar budget 2016-2019 (mangler)

  Du kan navigere i svarene ved at klikke på det enkelte høringssvar i indholdsfortegnelsen. så kommer du direkte til høringssvaret. Eller du kan scrolle op og ned i siden af dokumentet.

  Budget 2015-2018

  Budgetaftale 2015-2018

  Budgetavis 2015

  Budgetavisen går bag om tallene i selve budgettet, og sætter ord på kommunens visioner og planer for udvalgte områder.

  Budgetavisen blev offentliggjort i Dragør Nyt tirsdag den 11. november 2014.

  Budgetavis 2015-2018

  Budget 2014-2017

  Budgetavis 2014

  Budgetavisen går bag om tallene i selve budgettet, og sætter ord på kommunens visioner og planer for udvalgte områder.

  Budgetavisen blev offentliggjort i Dragør Nyt tirsdag den 5. november 2013.

  Budgetavis  2014-2017